Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

kanslor Bild: Pixabay

Skapa djupare relationer genom att förstå andras behov

Publicerat: 2016-05-25   |  Tina Löfström

Jag befann mig ute på en arbetsplats där medarbetarnas känslor ständigt blev nedtystade av cheferna. För att skapa en mer positiv stämning på arbetsplatsen så fick medarbetarna ständigt trycka ner sina känslor och hålla dem för sig själva. ”Sluta gnäll” var budskapet. Effekten blev dock tvärtom. Där stod jag, mitt i en arbetsplats med ständiga sjukskrivningar, stress och dåligt mående. Alla var inne i negativa tankemönster och smittade varandra med sitt dåliga mående. Men ingen pratade om det.

Jag blir fullständigt galen av frustration när jag möter på sådant. Det är tyvärr vanligt att personer tystnar ner varandras känsloliv. Det är en slags allmän sanning att känslor är blaj och att uttryckta känslor bara skapar negativa mönster. Problemet med detta synsätt är att känslor fungerar som ett starkt vattenflöde. Du kan täppa till flödet, låsa och gömma nyckeln – men resultatet kommer oundvikligen bli ett av två alternativ: 1) Trycket blir så stort att vi fullkomligt exploderar eller 2) Vi blir avstängda i vårt känsloliv. Vi slutar helt enkelt att känna något alls – varken positivt eller negativt.

Många går omkring och är rädda för andras känslor. De verkar tro att om man lyssnar och erbjuder en stöttande kram, så innebär det att man själv känner likadant som den andra personen känner. Eller så är man rädd för att man inte vet hur man ska bemöta känslorna. Då viftar man bort dem istället. Med peppande ord, med att komma med sjuttioelva lösningar eller med att skälla och säga att ”nu får du ge dig!”.

Att täppa till någon annans känsloflöde tar inte bort känslorna. Det stänger bara in dem. Det skapar murar mellan oss och andra eftersom vi att slutar att känna förtroende och tilltro till varandra. Det förstorar känslorna. Det skapar en frustration och en känsla av att inte vara sedd och förstådd. Det får oss att känna oss obetydliga och oviktiga, vilket river upp ännu mer känslor.

Men när man lyssnar på folks känsloyttringar, alltså verkligen lyssnar, så händer något magiskt. Att lyssna innebär inte att man håller med, att man ser samma problem eller att man tycker samma sak. Att lyssna är bara att lyssna. Att stötta och att vara där för den man har framför sig. Bara genom att låta någon uttala sina tankar och känslor, så släpper trycket och flödet blir normalt och stabilt igen.

Att förstå det, gör oss till fenor på att se andras behov. Det skapar tillitsfulla relationer och öppenhet gentemot varandra. Att förstå och relatera till andras behov är en nyckelfaktor i goda relationer, oavsett om det handlar om kollegorna, familjen eller vännerna.

Många kramar,
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!