Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

selektiv uppmärksamhet Bild: Pixabay

Tinas Lyckoskola: Testa din uppmärksamhet!

Publicerat: 2016-05-30   |  Tina Löfström

Välkommen till Tinas Lyckoskola del 16.

Idag ska vi testa uppmärksamheten. Titta på filmen nedan. Din uppgift är att räkna antal gånger som det vita laget passar varandra.

Klarar du uppgiften? Efter att du tittat på filmen, scrolla ner och läs vidare!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

Hej igen! 

Om du tittade på hela filmen så såg du inte bara två lag som passade varandra, utan också en dansande björn! Såg du den på första försöket medan du räknade passningarna? Jag gjorde det inte och då visste jag ändå vad testet gick ut på.

Det som du just fått pröva på kallas ”Selektiv Uppmärksamhet” och visar hur vår förmåga att koncentrera oss är så bra, att vi ibland missar saker som pågår runt omkring oss. När det kommer till lyckoforskning är detta högaktuellt: Vi ser det vi vill se!

Kanske har du träffat någon som ser världen i grått, oavsett hur färgglad den än är? Kanske har du själv märkt att när du har en dålig start på dagen, så går sak efter sak åt skogen också resten av dagen? Hur kommer detta sig?

Jo, för att våra känsloliv är med och programmerar in hjärnan på vad vi ska uppmärksamma. Om vi ofta uppmärksammar sådant som går dåligt, så kommer hjärnan tillslut att LETA dåliga saker. Då spelar det ingen roll hur många bra saker som trillar ner i våra knän, för vi kommer att stirra blint på det negativa. Samma sak är det med det positiva – ju mer vi tränar på att se fina saker i livet, desto bättre blir vi på att uppmärksamma dem.

Eftersom att hjärnan biologiskt är skapad för att uppmärksamma hot, så kommer vi i ett positivt tillstånd både ha tillgång till allt det bra i livet, men vi kommer också att se det dåliga. Detta händer inte i en negativt programmerad hjärna. Där sållas de flesta positiva upplevelser bort. Skillnaden i en positivt tränad hjärna är alltså att vi blir mer objektiva när vi ser till både det positiva och det negativa – så vi missar ingen viktig information. Men vi slösar inte heller en massa tid och energi åt att grotta ner oss i orelevant negativ information.

Vi ser alltså det vi vill se. Men tänk om den värld vi valt att titta på, ser helt annorlunda ut ifrån en annan vinkel? Värt att tänka på…


Många kramar,
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!

Tinas Lyckoskola:
Del 1: Fem grundstenar i ett lyckligt liv
Del 2: Relationer
Del 3: Positiva känslor
Del 4: Fysisk träning för oss lyckliga
Del 5: Är du optimist eller pessimist?
Del 6: Negativa känslor och att våga känna
Del 7: När du förminskar din lycka, förminskar du dig själv
Del 8: Hur ditt kroppsspråk påverkar ditt liv
Del 9: Det här styr vårt välbefinnande
Del 10: Meditation – ett mentalt gym för din hjärna
Del 11: Flow
Del 12: Styrkor
Del 13: Kreativitet och lycka
Del 14: När det hemska inträffar
Del 15: Lyssna som ett proffs