Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

optimist Bild: Jill Wellington

Tinas Lyckoskola: Är du optimist eller pessimist?

Publicerat: 2016-03-07   |  Tina Löfström

Välkommen till Tinas Lyckoskola del 5:

Optimism är i grund och botten en beskrivning för hur man kan välja att se sitt liv utifrån. Våra tankar kommer sig av vår livsåskådning och beroende på hur den ser ut så kommer tankarna att färgas av detta. Detta kan man se i exempelvis placebotester, där deltagare får äta sockerpiller istället för riktig medicin utan sin vetskap. På grund av att deltagarens tankar säger att medicinen kommer att fungera, så får den effekt trots att det egentligen är ett sockerpiller som deltagaren tagit.

Hur vi ser på världen har alltså en stor påverkan på hur vi kommer att uppleva den. Vi kommer alltid att hitta förklaringsmodeller för allt som händer oss, men vilka förklaringsmodellerna är kan vi styra själva. Jag minns när vi precis köpt en ny bil. Jag tyckte att det var den finaste bilen i världen och jag var säker på att ingen i stan hade en likadan. Dagen efter köpet är vi ute och åker och då ser vi bil efter bil i samma modell! Hade halva stan nyss köpt bil? Nej, det var givetvis mitt fokus som förändrats. Detta kan vara bra att ta med sig som en påminnelse: Vi ser vad vi letar efter!

Vi vet idag att vi kan träna in olika livsåskådningar och därmed själv välja vilken vi vill ha. Har du tränat in optimism eller pessimism?

  1. Optimisten
    Tar sig an problem med en stark tilltro till den egna förmågan och med självförtroende: ”Detta kan vi lösa!”. Tänker att negativa händelser är tillfälliga, hanterbara och att de bara påverkar enskilda områden i livet, inte hela. ”Nu hände detta och då får jag hantera det!”. Optimisten ser på positiva händelser som att de är ständigt återkommande, att de håller i och att man själv har en del i det positiva som hänt.
  2. Pessimisten
    Tenderar att ta sig an problem med känsla av uppgivenhet och maktlöshet: ”Det här går aldrig”. Tänker att negativa händelser är ständigt återkommande och ihållande, opåverkbara och drabbar allt i livet. ”Allt händer alltid mig!”. Pessimisten ser på positiva händelser som att de är andningspauser innan nästa negativa händelse kommer. De är tillfälliga och påverkar bara enskilda delar i livet.

 

Alla har vi både en liten pessimist och en liten optimist i oss. Frågan är bara vem av dem du lyssnar mest på hur det färgar av sig i ditt liv?

 

MER:

När en dörr stängs öppnas en annan

 

Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!

Tinas Lyckoskola:
Del 1: Fem grundstenar i ett lyckligt liv
Del 2: Relationer
Del 3: Positiva känslor
Del 4: Fysisk träning för oss lyckliga