Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Tina Löfström, lyckokörsbär Bild: Pixabay

Tinas Lyckoskola: detta styr vårt välbefinnande

Publicerat: 2016-04-12   |  Tina Löfström

Välkommen till Tinas Lyckoskola del 9:

”Lyckan kommer, lyckan går…” Är det verkligen sant? Har vi ingen kontroll över hur vi mår? Jo, visst har vi det! Vi kan påverka vår lycka i en stor grad och detta ger oss möjligheten att själva skapa ett liv som är härligt att leva. Det vi vet idag är att det är tre stycken huvudfaktorer som har en bricka i spelet när det kommer till vårt välbefinnande: Genetik, Egen påverkan och Yttre omständigheter.

 1. Genetik: 50%.
  Vi har våra gener att tacka för vår lycko-grundnivå. Den är högre för vissa och lägre för andra, vilket förklarar hur vissa verkar vara födda med större dragning åt en pessimistisk grundsyn medan andra dras mer åt en optimistisk grundsyn.
  Genernas lyckofunktion är oerhört viktig för oss människor, det är nämligen den genetiska kodningen som ser till att vi återhämtar oss från tunga perioder. ”Tiden läker alla sår” lyder det gamla talesättet. Men det verkar mer som att ”Lyckogenetiken läker alla sår”.
  Jag brukar tänka på genetiken som ett flöte som vilar lugnt på en stilla sjö. Den ligger där och guppar i godan ro - bland är vattnet högre och då höjs flötet med vattnet och när vatten nivån sjunker, hänger flötet med då också.
  Sedan kommer det dagar då den fula fisken får tag på kroken. På några sekunder har flötet dragits ned under ytan och där nere är det mörkt och kallt. Precis som i livet vissa stunder. Ibland släpper fisken av sig självt och då är det genetiken som hjälper till att stabilisera lyckonivån igen.
  Den ser till att vi kommer upp till ytan igen och allt blir med tiden som det var innan. Men ibland lyckas vi själva mästra fisken och då hänger fisk och flöte med upp till ytan och vi kommer ur den tunga perioden starkare än vi var innan. Den genetiska lyckonivån är alltså vår livboj. Det är väldigt lätt att bara förlita sig på sin genetiska grundkodning för sin egen lycka. Den ser trots allt till att vi hämtar oss från tuffa prövoperioder i livet. Men den ser också till att vårt lyckoläge sjunker tillbaka till grundnivån om vi inte tränar på lyckan.

 2. Egen påverkan: 40 %.
  Den här delen är den vi idag vet att vi kan styra själva. Det innebär att 40 % av vår egen lycka ligger i våra egna händer. Våra val, tankar och handlingar kan både öka och sänka lyckan och har stor påverkan i hur vi mår. I liknelsen med flötet, kan vår egen påverkan vara antingen den fula fisken som drar oss ner i djupet eller fiskaren som drar upp flötet.
  Det är det här som lyckoforskningen kommer in!
  Vi kan nämligen ta hjälp av den för att själva ta kontroll över våra 40 % och därmed öka vår lycka avsevärt. Tänk dig din nuvarande lyckonivå. Sen tänker du att du höjer den med 40 %. Stor skillnad, eller hur? Inom den egna påverkan styr faktorer som relationer, meningsfullhet i livet, åstadkommanden, ett välbalanserat känsloliv och engagemang.
  Våra tankar styr både våra känslor och vilka val vi gör och det är här vi verkligen kan göra en positiv skillnad!

 3. Yttre omständigheter: 10 %.
  Den sista procentsatsen i vår lyckopåverkan är yttre omständigheter. I de yttre omständigheterna ligger faktorer som vi till viss del kan styra själva, men också yttre faktorer som vi inte har kontroll över. Det är faktorer som inkomst, kläder, utseende, bil, miljö, hur vi bor, bröllop, sjukdomar, väder, semesterresor, m.m.
  I en konsumtionsfokuserad värld är det lätt att märka hur snabbt den där lyckohöjningen som kom sig av att shoppa en ny tröja eller en ny inredningspryl sjunker igen. Det ger en snabb kick, men snart har vi tröttnat på den nya saken och jakten efter nästa kick tar vid. Detta kallas tillvänjning och innebär kort och gott att vi vänjer oss vid de yttre omständigheterna snabbt.
  Efter en regnig vår är vi överlyckliga över solen som äntligen tittar fram. Men några månader senare har vi tröttnat på värmen, svetten och solsvedan och längtar till den svala hösten. Kort in på hösten längtar vi tillbaka till lata, varma sommardagar och så är vi tillbaka där vi började.
  De yttre faktorerna fungerar alltså bara som kickar och njutningspunkter i vardagen. Att se de yttre omständigheterna som ett körsbär på toppen, men inget mer, är därför ett bra sätt att förhålla sig till dem. De ger en härlig kick, men det är inte körsbäret som gör att vi tycker livet är värt att leva och som gör oss lyckliga långsiktigt. Det är bara ju trots allt bara ett körsbär.

Kram på er!
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!

Tinas Lyckoskola:
Del 1: Fem grundstenar i ett lyckligt liv
Del 2: Relationer

Del 3: Positiva känslor
Del 4: Fysisk träning för oss lyckliga
Del 5: Är du optimist eller pessimist?
Del 6: Negativa känslor och att våga känna
Del 7: När du förminskar din lycka, förminskar du dig själv
Del 8: Hur ditt kroppsspråk påverkar ditt liv