Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Tinas Löfström lyckoskola blogg Bild: Pixabay

Tinas lyckoskola: Flow

Publicerat: 2016-04-26   |  Tina Löfström

Välkommen till Tinas Lyckoskola del 11.

Jag står där på scenen. Framför mig sitter människor tysta och väntar. Sekunder flyger förbi, tystnaden djupnar. Stämningen i rummet tätnar. Vad ska hända nu?

Där och då vet jag exakt vad som ska hända. Jag kommer strax att gå in i flow. Jag kommer att ta med mig publiken på en resa, där utmaningar möter kunskap och där vi alla kommer att förlora tid och rum, för att gå in i oss själva och utvecklas. Varje enskild person och tillsammans. Varje gång jag föreläser så går jag in i flow. Det är ett underbart tillstånd, där man förlorar tid och rum och bara gör. Ett tillstånd där utmaningen är precis på gränsen för vad man klarar av och där ens kunskaper får nyttjas till sin spets. Det är ett tillstånd där engagemang och den inre motivationen vinner över vardagen. Det är ett tillstånd som gång på gång visat sig vara en av nycklarna till välbefinnande och lycka.

Inom positiv psykologi är forskaren Mihaly Csikszentmihalyi [Mi-haj Shik-sänt-mi-haj] frontpersonen inom flow-forskningen. Det är tack vare hans forskning som vi idag vet att flow finns och att vi aktivt kan skapa det för oss själva.

Det här är flow:
Flow innebär att vi blir helt och fullt uppslukade i det vi gör. Ingenting annat spelar längre någon roll. Det är ett tillstånd av total, intensiv koncentration. Vi har ingen uppmärksamhet över för att tänka på problem, oroa oss eller tänka på något annat än det vi gör just där och då i stunden. Vi är fullt närvarande i stunden och fullt fokuserade på uppgiften. Vi förlorar uppfattning om tid och rum och oss själva. Vi drivs av vår inre motivation och uppgiften är starkt belönande i sig själv. Vi känner en kontroll över situationen, vi vet hela tiden vad som ska göras och det är varken för svårt eller för lätt. Vi får en känsla av inre lugn.Vi känner ingen osäkerhet gentemot oss själva eller kring om vi kommer att klara det. Vi utvecklas och växer med uppgiften.

Det här kan få oss att uppleva flow:
De allra flesta uppgifter eller aktiviteter kan få oss att uppleva flow. Utövandet av en idrott, löpning, dans eller kanske en kampsport. Vi kan känna flow när vi skapar något, exempelvis en tavla, ett musikstycke eller när vi påtar i trädgården. Vi kan uppleva det när vi läser en bok, jobbar, umgås, spelar spel, leker eller pluggar. De allra flesta vardagliga uppgifter kan leda till flow och du vet bäst i dig själv när ditt flow drar igång!

Flow kan också vara ett negativt tillstånd. Data- och mobilspel kan vara ett exempel på detta. Det känns härligt i stunden, men när vi kommer ur flowet och verkligheten kommer ifatt, så kan en känsla av meningslöshet uppstå som får oss att längta tillbaka till spelet. Ett annat exempel är tv-serier. I stunden sveps vi in i en spännande värld, vi förförs av spänningen och dramatiken och timmar flyger förbi. Men när serien tagit slut kommer tomheten. Flow kan alltså vara helt underbart i stunden, men om vi saknar den personliga utvecklingen i samband med flowet så lämnar det en dålig eftersmak. I värsta fall kan flow leda till ett beroendebeteende som får oss att försaka viktiga saker i livet. Om vi känner ett starkt flow på jobbet, så kanske vi arbetar 12 timmar om dagen och missar därmed viktig tid för vila, umgänge med familjen, vi glömmer att äta och allt leder till en negativ spiral.

Därför är det bästa att hitta flow som stärker oss i livet och som vi kan balansera väl. Vi mår som bäst när vi hittar flow-aktiviteter som får oss att må bra både i stunden och på lång sikt. Ett bra knep är att hitta flera aktiviteter som öppnar upp för flow. Helst både enskilda (som att läsa en bra bok) och gemensamma (som att gå på musikquiz med vännerna).

Flow är oerhört bra för att bygga en lyckligare vardag – testa du också!

Kram på er!
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!

Tinas Lyckoskola:
Del 1: Fem grundstenar i ett lyckligt liv
Del 2: Relationer
Del 3: Positiva känslor
Del 4: Fysisk träning för oss lyckliga
Del 5: Är du optimist eller pessimist?
Del 6: Negativa känslor och att våga känna
Del 7: När du förminskar din lycka, förminskar du dig själv
Del 8: Hur ditt kroppsspråk påverkar ditt liv
Del 9: Det här styr vårt välbefinnande
Del 10: Meditation – ett mentalt gym för din hjärna