Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

glad träning Bild: Skeeze

Tinas Lyckoskola: Fysisk träning gör oss lyckliga

Publicerat: 2016-02-22   |  Tina Löfström

Välkommen till Tinas Lyckoskola del 4!

Att träning och lycka har en koppling vet man med säkerhet. Du har säkert själv känt det efter en ett gympass, en promenad eller ett yogapass. Energinivån är på topp, du känner dig nöjd och glad! Hur kopplingen ser ut är dock inte helt fastställt. Är det träningen som gör folk lyckligare eller är det i själva verket så att det är lyckliga människor som tränar? Oavsett hur sambandet ser ut, så vet vi idag att träning påverkar oss positivt!

Fysiskt: 
Fysiskt kan man se hur träningen frigör både endorfiner och dopaminer i hjärnan, som båda påverkar välmåendet. Enkelt förklarat så lindrar endorfiner smärta och dopaminer gör oss glada. Träning gör att vi sover bättre och har lättare att koppla av och på lång sikt kan man till och med se hur träning gör att hjärnan åldras saktare!

Mentalt:
Mentalt kan träning användas som behandling av depression och oro. I studier har man visat att träning kan vara lika effektivt som medicin, men utan alla bieffekter. I samma studier har man sett hur träning dessutom minskar risken för återfall. Rent måendemässigt ser man hur träning påverkar självförtroendet positivt. Träning ökar självförtroendet och gör att vårt minne blir både effektivare och klarare. Produktiviteten blir högre och vi har lättare att hantera motgångar och svåra perioder i livet. Dessutom kan träning ge oss ett energitillskott som gör oss piggare och mer energifyllda.

Socialt:
Träning också ger positiva effekter socialt och vise versa. Att träna ihop stärker sociala band och vi tenderar att träna mer effektivt när vi gör det tillsammans. Snacka om win-win! Dessutom ger ett ökat självförtroende oss bättre förutsättningar för att ta kontakt med och bygga relationer med andra.

Men det viktigaste är dock att träningen känns rolig! Om den känns som ett tvång minskar alla de positiva effekterna och därför är det av största vikt att vi hittar träningsformer som vi tycker om. Det ska va gött å träna! :)

Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!

Tinas Lyckoskola:
Del 1: Fem grundstenar i ett lyckligt liv
Del 2: Relationer
Del 3: Positiva känslor