Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

posttraumatic growth Bild: Pixabay

Tinas Lyckoskola: När det hemska inträffar

Publicerat: 2016-05-17   |  Tina Löfström

Välkommen till Tinas Lyckoskola del 14:

Livet här härligt, underbart och mysigt för det mesta. Men vad händer när allt rasar omkring oss? När vi står mitt i en tornado av oväntade, hemska och livsomvälvande händelser? En närståendes bortgång, en cancerdiagnos, ett våldsbrott, en närståendes stora svek, en naturkatastrof eller en stroke med förlamning till följd. Hemska saker inträffar ibland– på det sättet är livet oförutsägbart. Alla har vi någon gång i livet upplevt saker som fått vår tillvaro att vändas upp och ned, där natt blir dag och dag blir natt. Då behöver vi tillåta oss att hantera sorgen, ilskan, förtvivlan på det sätt vi behöver och låta det den tid det tar.

Men vad händer efter ett trauma, när den initiala läkeprocessen fått haft sin gång och vi kommer ut på andra sidan? Hur förändras vi som människor?

Posttraumatiskt stressyndrom är inget nytt begrepp inom psykologin. Länge har man vetat hur människor kan brytas ner av trauman och skapa efterdyningar som ibland tar flera år att läka eller ibland inte läker alls.

Inte lika känt är begreppet Post-traumatic Growth (posttraumatisk utveckling) som beskriver hur människan kan komma ur ett trauma starkare än innan. Det har visat sig att människor kan utvecklas i en positiv riktning över tid efter ett trauma. Flera stora studier har visat hur mellan 30-70% av människor som upplevt ett trauma, efteråt berättar om positiva förändringar till följd av händelserna.

  1. Stärkta relationer: Här beskriver personer hur de kommit att uppskatta och värdesätta sin familj och sina vänner mer. De beskriver en ökad medkänsla för andra och hur de längtar mer efter djupa relationer.
  2. Ett starkare jag: Personer upplever hur deras bild av dem själv förändrats till det positiva. De beskriver en ökad styrka, visdom, tacksamhet och en större förståelse gentemot sina egna gränser och sårbarhet.
  3. En djupare mening: Människor beskriver hur de börjat se på livet med nya ögon. Att de vaknar upp med en längtan och entusiasm inför varje ny dag, att de lever mer i nuet och att de förstår på djupet vad som är viktigt i deras liv. De beskriver sig som mindre intresserade av pengar och materiella saker.

Många kramar,
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!

Tinas Lyckoskola:
Del 1: Fem grundstenar i ett lyckligt liv
Del 2: Relationer
Del 3: Positiva känslor
Del 4: Fysisk träning för oss lyckliga
Del 5: Är du optimist eller pessimist?
Del 6: Negativa känslor och att våga känna
Del 7: När du förminskar din lycka, förminskar du dig själv
Del 8: Hur ditt kroppsspråk påverkar ditt liv
Del 9: Det här styr vårt välbefinnande
Del 10: Meditation – ett mentalt gym för din hjärna
Del 11: Flow
Del 12: Styrkor
Del 13: Kreativitet och lycka