Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

våga känna alla känslor Bild: Unsplash

Tinas Lyckoskola: Negativa känslor och att våga känna!

Publicerat: 2016-03-14   |  Tina Löfström

Välkommen till Tinas Lyckoskola del 6:

Ett av de vanligaste missförståndet kring lycka och lyckoforskning, är att lycka innebär en total avsaknad av negativa känslor. Många tänker att lycka innebär att man bara har en massa positiva känslor och aldrig känner sorg, ilska, avund, nedstämdhet eller andra negativa känslor.

Detta är helt fel! Det är klart att lyckliga personer upplever alla typer av känslor. Det finns ingen i världen som är odelat lycklig och ständigt svävar i ett lyckorus.

Vi behöver känna alla typer av känslor, både de sköna och de jobbiga. Varför? Jo, för vi vet idag att om vi stänger av en typ av känslor, så stängs alla av. Det fungerar som ett duschmunstycke. En av strålarna är avund, en är glädje, en är tacksamhet en är ilska, osv. Vi kan stänga av strålarna på två olika sätt: Antingen genom att hålla för strålarna en och en, men då blir det övertryck så att hela munstycket exploderar. Eller så stänger man av hela kranen och kommer inga känslor alls. Översatt till oss människor: antingen exploderar vi eller så blir vi helt avstängda.

Faktum är att lyckliga personer är bättre på att känna alla typer av känslor, för de vågar uppleva dem alla. Det är när vi börjar stänga av känsloflödet som olyckan kommer knackandes på dörren. När vi låtsas att vi mår bra, fast att vi mår dåligt. När vi stressar, men låtsas att vi har full koll på läget. När vi går sönder av sorg, men klistrar på ett leende utåt. Känslorna försvinner inte bara för att vi låtsas som att de inte finns där. Det är när vi stänger inne känslorna som vi blir olyckliga.

Våga känna ALLA typer av känslor. Det är läskigt, det är svårt, det är hemskt, sorgligt och det är fruktansvärt. Men det är också alldeles, alldeles underbart!

Och galet befriande.

Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!

Tinas Lyckoskola:
Del 1: Fem grundstenar i ett lyckligt liv
Del 2: Relationer
Del 3: Positiva känslor
Del 4: Fysisk träning för oss lyckliga
Del 5: Är du optimist eller pessimist?