Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

hjärna Bild: Gerd Altmann

Träna hjärnan!

Publicerat: 2016-02-25   |  Tina Löfström

Jag och många med mig har under ett helt liv trott följande om hjärnan:

Från och med att vi föds, så utvecklas hjärnan till och med ungefär i 20-25-årsåldern. Sen är vi färdigutvecklade.

Det är fel.

Hjärnan är inte färdig vid 25-årsåldern. Hjärnan är aldrig färdig. Hjärnan är nämligen plastisk. Plastisk innebär att hjärnan fortsätter att utvecklas under hela livet. Den omformar sig och växer (i täthet). Den bildar nya hjärnceller och den bryter ner gamla, oanvända hjärnceller.

Detta är riktigt häftigt! När man tidigare trott att hjärnan var klar, vet man nu att den aldrig blir det. Den utvecklas varje dag, hela tiden. Precis just nu, när du läser detta, så utvecklas din hjärna för fullt!

Det här innebär att vi kan se på vår kapacitet ur ett helt nytt perspektiv. Vi är vår hjärna, den är oss. Om den aldrig är färdig, är inte vi det heller. Det är fantastiska nyheter! Det innebär att vi kan träna på och lära en hel skopa nytt under hela livet. Gamla hundar kan lära sig att sitta!

När man tidigare trott att ens personlighet var satt i sten, vet vi idag att den förändras och utvecklas hela tiden. Det är både läskigt och maffigt att tänka på. Läskigt, för att vi har ett större ansvar. Maffigt, för att vi kan påverka vår verklighet långt mer än vi tidigare trott. Vi kan lära, träna och hämta nya erfarenheter genom hela livet. Vi kan träna hjärnan på samma sätt som vi kan träna en muskel!

Det är vackert att tänka på tycker jag. För det innebär att alla vi människor inte alls är så genetiskt förprogrammerade som vi trott. Istället är vi var och en en unik kombination av erfarenheter, intränade mönster och lärdomar. Och så länge vi lever kommer du och jag, med vår egen kraft, kunna påverka våra liv på sätt som vi aldrig tidigare kunnat trott.

Det är en bra tanke att ha på en Tankesätts-Torsdag.

Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!

MER:

Träning gör din hjärna yngre