Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

låst tankesätt2 Bild: Michal Jarmoluk

Utvecklande eller låst tankesätt?

Publicerat: 2016-02-04   |  Tina Löfström

Visste du att man kan se på sig själv utifrån två olika tankesätt? I grunden handlar det om hur man ser på sin intelligens och sina egenskaper. Du kan antingen tänka att de är medfödda eller så kan du se dem som intränade.

I ett låst tankesätt tänker man att intelligens och egenskaper är medfödda. På grund av detta tenderar man att vilja framhäva sina goda sidor och dölja sina dåliga. Detta för att man ser världen i svart eller vitt - antingen så har man ju fötts med något eller så har man fötts utan. Antingen så kan man, eller så kan man inte.

I det utvecklande tankesättet, där synsättet är att ens egenskaper är inlärda eller intränade, spelar det inte så stor roll vad man kan eller inte. Fokus är inte på nuläget - att man är duktig eller inte - utan på vad man kan lära sig.

Beroende på vilket tankesätt man har, låst eller utvecklande, kommer hela världen att se olika ut. I ett låst tankesätt är det viktigt att bevisa att man är bra på det man tycker att man är bra på och att dölja det man tycker att man inte kan. Kanske låter man till och med bli att anta en utmaning för att man är rädd för att verka dålig. Och kanske missar man en massa chanser på grund av det? 

I det låsta tankesättet är man väldigt rädslo-styrd. Man är rädd att verka dålig, att inte kunna bevisa sig, att inte duga, att göra fel, att verka dum, att misslyckas, vad andra ska tycka. Därför är det en himla befrielse att byta tankesätt till det utvecklande.

I det utvecklande tankesättet är det okey att göra fel, för då har man i alla fall lärt sig något på vägen. Det är roligt att testa nya saker eftersom ens fokus inte är på vad andra ska tycka, utan vad man kan lära sig. Man är mottaglig för kritik, för man förstår att kritiken kan hjälpa en att utvecklas. Och då lär man sig också. Men viktigast av allt: Man förstår att ens personlighet inte är satt i sten - vilket gör att man kan utvecklas och lära sig hela livet!

Låst och utvecklande tankesätt

För mig har bytet från ett låst tankesätt till ett utvecklande varit mitt livs viktigaste beslut. En stor, tung, kravfylld sten lyftes från mina axlar och jag känner mig numera fri och ledig att nyfiket upptäcka livet! Jag går inte omkring med en ständig oro över vad andra ska tycka längre. Inte heller är jag rädd för att göra fel. Det är så befriande!

Jag visste inte att det fanns två tankesätt förrän senare i livet. Men nu när jag gör det, kan jag äntligen välja.

 

Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!