Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

positiv psykologi Bild: CreativeMagic

Vad är positiv psykologi?

Publicerat: 2016-02-01   |  Tina Löfström

Positiv psykologi (eller lyckoforskning) är samlingsnamnet för all forskning som handlar om vad ett gott liv innebär. Vilka är mina styrkor? Varför är vissa människor lyckligare än andra? Vad är egentligen lycka? Finns det något man kan göra för att öka lyckan? Alla dessa frågor är sådana som positiv psykologi ger svar på. Jag arbetar med positiv psykologi varje dag, både med mig själv och med andra. Här i bloggen kommer jag att skriva om vad lyckoforskningen är och hur vi alla kan ha nytta av det i våra vardagliga liv. Vi vet idag att det finns både många och effektiva sätt att använda för att göra livet mer gott att leva.

För mig har dessa kunskaper hjälpt mig att skapa en starkare livsgnista. Jag vet numer vad som är viktigast för mig och vad som skänker mig glädje både lång- och kortsiktigt. Jag vet att om jag tränar på lyckan, på samma sätt som jag tränar kroppen på gymmet, så kommer jag att vara starkare mentalt när jag behöver det. Jag mår bättre nu än någonsin, för att jag vet HUR jag ska göra. Livet är både enklare och svårare – för jag vet att jag mår bra av att också hantera de tunga stunderna istället för att fly ifrån dem.

Många mäter sin lyckonivå utifrån dagsform och känslor. Om jag då har en dålig dag – innebär det att jag är olycklig, och vise versa? Nej, för känslolivet är bara en liten del av vårt mående. Mening, gemenskap och kärlek, engagemang och mål är andra delar som påverkar välmåendet minst lika mycket.

Lyckoforskningen har funnits sedan i slutet på 90-talet och sedan dess har den mer och mer blivit en naturlig del i människors liv. Idag används den i skolor, företag och i många andra sammanhang för att öka välmående, resultat och minska psykisk ohälsa. Det är så häftigt att det forskas på lycka och vad det är som skapar den! Särskilt eftersom det ger oss kunskap om vad som funkar och vad som inte funkar. Som exempelvis det här med att ”tänka positivt” hela tiden – det låter bra men funkar inte så värst bra i praktiken, vilket har en enkel biologisk förklaring: All känslor skapas på samma ställa i hjärnan. Om vi ignorerar och trycker undan våra negativa känslor så kommer vi heller inte att vara benägna att känna positiva känslor. Att ”tänka positivt” i alla lägen funkar därför inte – utan gör snarare att vi inte känner alls.

Det är sådant som den positiva psykologin finns till för att svara på och det är sådant jag kommer att skriva om framöver i min Lyckoskola!

Kram på er!

Tina Löfström