Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Alicia Vikander Bild: Stella Pictures

Våga följa din dröm!

Publicerat: 2016-02-29   |  Tina Löfström

Vilken glädje att vakna upp och läsa att Alicia Vikander vann en Oscar i natt!

Under hela rapporteringen kring Oscarsgalan och Vikander har det återkommande hörts en sak: ”Vilken talang” ”Hon är en naturbegåvning” ”En stjärna”. När Vikander själv får beskriva sin framgång låter det annorlunda. I en intervju med SvD säger hon: ”Turen kommer för att man kämpar för den” och ”Om man inte utsätter sig och kämpar så dyker inga möjligheter upp”.

Varje dag möter jag framgångsrika människor. Människor som lyckats med både det möjliga och det omöjliga. De har alla en sak gemensamt - sin syn på vad framgång är: Framgång handlar sällan om talang eller begåvning. Det handlar om hårt arbete. Framgångsrika människor är de som inte väntar på möjligheter, utan som går ut och letar efter dem. Människor som vågar trotsa sina rädslor och utsätta sig för risker. Människor som skaffar sig tur genom att arbeta hårt och träna för att bli bättre på det de gör.

Alicia Vikander är en stor inspiration just därför! Inte på grund av begåvning eller talang - utan för att hon har gjort jobbet. Hon sökte in till scenskolan flera gånger utan att komma in. Många hade i det läget lagt skådespelardrömmarna på hyllan och sökt andra jobb. Men inte Alicia. Hon gav inte upp. Hon byggde nya vägar och nya möjligheter. Hon skaffade sig chanser genom att aktivt söka upp dem. Hon har kämpat sig fram och idag bär allt det hårda arbetet frukt. DET är inspirerande!

Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!

Läs mer:

Så håller du uppe motivationen även i motgång

Fokusera på målet

Vad har du på din bucketlist?