Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Våga gå din egen väg Bild: Lorri Lang

Våga gå din egen väg!

Publicerat: 2016-03-02   |  Tina Löfström

Vissa tycker att det är egoistiskt att gå sin egen väg. Att man då glömmer alla andra och bara bryr sig om sig själv. Men det är fel. Att gå sin egen väg är något av det finaste man kan göra. För sig själv och för sin omgivning.

Jag vill berätta om en nyfunnen vän till mig. Våra vägar korsades för första gången på grund av att hon tog ett stort steg i sin karriär. Ett steg som kändes läskigt men som var rätt för henne och därför hennes väg att gå. För henne innebar det att säga upp sig från en trygg anställning på kommunen och att köpa upp ett bolag och driva det i egen regi. Ett stort beslut som lönat sig tiofalt. När man pratar med henne är det så tydligt att hon är på RÄTT väg för henne. Hon ler med hela ansiktet och fullkomligt strålar. Den utstrålningen sänder hon till oss i hennes omgivning varje gång vi träffar henne. Den glädjen får hennes man och barn möta varje morgon och kväll.

Våra beslut kommer alltid att påverka oss själva. De kommer att göra oss starkare eller svagare. Räddare eller modigare. Olyckliga eller lyckliga. Men de kommer också att påverka de vi har omkring oss. För sådant är livet. Våra upplevelser färgar av sig på andra. Våra tankar syns utåt. Våra känslor smittar.

Så våga följa den där vägen, trots att den må vara stenig, brant eller snårig. För den är DIN. Att gå sin egen väg är något av det finaste du kan göra. För dig själv och för din omgivning.

Kram på er!
Tina Löfström
Följ Tina på facebook!

MER:
Våga följa din dröm