Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

val Bild: Pixabay

Valmöjligheter i massor? Så gör du rätt val!

Publicerat: 2016-05-20   |  Tina Löfström

Det finns så många val i livet att ta ställning till. Titta bara i affären: Hur många brödsorter, tesorter, saftsorter och toalettpapperstyper finns det inte?

Bara att köpa balsam är som ett maratonlopp i valmöjligheter. Det finns sjuttioelva olika balsam-märken, femtioelva olika balsam för olika hårtyper och lagom när vi bestämt vilket balsam vi ska ha så är det dags att gå vidare till tvålhyllan… Pjuh!

Men det är inte bara i affärerna det finns val. Varje dag står vi inför tiotusentals val som vi ska göra, från dess att vi kliver upp på morgonen och ska välja kläder, till att vi ska välja vilka mail som är viktigast att svara på, till dess att vi kommer hem och ska välja om vi vill se Let’s Dance eller På Spåret. Alla val kan te sig små i sig själva, men när vi buntar ihop dem till en klump så har vi plötsligt ett stort berg av val framför oss.

Val är ju härligt och bra. Det vittnar om frihet och egen påverkan, men hur ska vi agera för att kunna ta bra beslut i en värld som fullkomligen svämmar över av valmöjligheter?

Det vi vet idag, tack vare lyckoforskningen, är att HUR vi tar valen är av största vikt för vårt välmående. Man har hittat två typer av sätt att ta beslut på, som man kallar för Satisficers och Maximizers.

Satisficers tar beslut eller agerar så snart deras önskade kriterier är uppfyllda. De nöjer sig inte med något dåligt, tvärtom kan kraven vara mycket höga, och sedan scannar de alternativen till dess att de hittat ett alternativ som matchar kraven. Då är de nöjda. Det innebär alltså att satisficers har bestämt att balsamet ska vara fritt från sulfater, det ska vara för torrt hår och det ska vara inom prisklassen 15-30 kronor. Direkt när de hittat ett alternativ som matchar dessa krav så slutar de att leta och väljer det alternativet.

Maximizers vill vara helt säkra på att de tar det rätta beslutet. Detta leder till att deras krav ska uppnås, precis som för satisficers, men skillnaden är att det inte slutar att leta förrän de sett över ALLA alternativ som finns. När de köper balsam så tittar de alltså på alla alternativ som finns, väger dem mot varandra och när de väljer så ska de vara säkra på att de valt det absolut bästa alternativet som finns att tillgå.

Bara utifrån detta så låter det ju som att maximizers tar den bästa vägen i sina val och också kommer att vara nöjdast med sitt balsam. Men det är här forskningen blir intressant. Man har nämligen sett att det är tvärtom. Det är satisficers som är mest nöjda med sina val (och som blir mest lyckliga) i det långa loppet.

Anledningen till detta ligger i följande:

  1. Det kommer alltid att tillkomma nya alternativ. Nya alternativ som är bättre kommer att göra den välinsatta maximizern missnöjd med sitt nuvarande balsam, eftersom hen kommer att vara smärtsamt medveten om vad hen går miste om.
  2. Maximizers är väl insatta i vad de fått, men de är också väldigt väl insatta i vilka bra egenskaper de andra balsamen hade. Nämligen de egenskaper som det utvalda balsamet saknar, vilket kan leda till att de ångrar sig och bygger upp ett missnöje kring sitt val.
  3. Maximizers lägger ner en oändlig tid och energi på sina val. Detta leder ofta till beslutsångest och oro kring vad hen ska välja och om valet var rätt.


Så för att underlätta vardagen, så gör och mår vi bäst av att tänka som satisficers: Vi ställer höga krav, vi hittar ett alternativ som funkar och så kör vi på det! Punkt.

Många kramar,
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!