Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

Kvinna blommor lycka Bild: Pixabay

Vi är det vi gör!

Publicerat: 2016-05-06   |  Tina Löfström

”Man är som man är..”

Vem är du? Vem var du för 10 år sedan? Är du samma person nu som då? Vad är skillnaden? Jag ställde denna fråga på min facebooksida för en tid sen och fick ett otroligt gensvar. Nästan alla svarade ”NEJ!”. De var samma personer som för 10 år sedan. Ändå är det så svårt att se att vi hela tiden utvecklas.

Vi människor underskattar oss själva. Vi underskattar hur våra val och handlingar bygger oss som människor. Vi tänker på oss själva i nutiden och ser dagens version av oss, men vi glömmer att vi hela tiden förändras. Att vi hela tiden utvecklas. Varje dag lär vi oss något nytt. Varje dag tränar vi på vissa egenskaper och låter bli att träna på andra.

Vissa egenskaper förvaltar vi väl: ”Jag är ju inte bra på matte…”, ”Jag är rädd för att prata med nya människor”, ”Jag är en snäll person…”. Och så lever vi upp eller ner till dem. Vi tänker att det inte är någon idé att träna, för vi är ju som vi är. Vi förvaltar vår egen tro om vad vi kan och inte kan. Vi pratar om det. Vi skojar om det. Vi förankrar det i oss och tar det för en sanning.

Men om vi nu inte är samma personer nu som för 10 år sedan. Hur kan vi då fortsätta att se oss själva utifrån detta låsta, statiska tankesätt? Om vi nu bevisligen utvecklas – vare sig vi vill eller inte, varför ska vi då kämpa emot utvecklingen genom att tänka på oss själva som färdiga?

Vi utvecklas. Hela livet. Vi förändras. Hela livet.

Vi är en produkt av tusentals inövade mönster, val och erfarenheter. Vi är alla en unik kombination av vårt livs händelser och våra svar på dessa händelser. Vi har tränat på vissa saker och gjort vissa saker ofta – de blir våra styrkor. Vi har tränat mindre på andra saker – det blir våra svagheter.

Vi pratar om att saker faller sig naturligt för oss. För en av mina kunder föll det sig naturligt att driva bolag. Det var det han var bra på. När vi satte oss ned och spolade tillbaka i hans liv – spårade – så insåg vi både ganska snart att det han tränat på genom hela livet, sedan barnsben, var just sådana intränade beteenden som gjorde honom framgångsrik som företagare. Han hade sedan han varit liten berättat spännande historier för sina kamrater på skolan. I sitt vuxna liv var hans historieberättande det som gjorde att personalen blev inspirerade och involverade i hans bolag och som gjorde att kunderna ville handla av bolaget. Han hade tränat på att se kreativa lösningar i vardagen. Idag är ett av hans bolag helt grundade på en nytänkande lösning på ett vardagsproblem. Han hade tränat på att driva projekt – från första dagen han satt och sålde kakor utanför sitt barndomshem, genom hela livet fram tills nu.

Jag fick en gång höra att jag aldrig skulle kunna bli en bra ledare. Idag leder jag människor varje dag i mitt jobb. I mina föreläsningar, i mina handledningar och när jag hyrs in som konsult. När jag klev in som operativ chef i ett stort bolag med över 80 anställda, klingade de gamla orden i mitt bakhuvud. ”Du kommer aldrig att bli en bra ledare”. Tack och lov förstod jag att inte tro på gamla ”sanningar”. Jag förstod att jag hade makten att göra detta riktigt bra. Det hade med mig att göra. Det hade att göra med att JAG valde att öva, öva, öva och lära, lära, lära för att göra det bästa chefsjobb jag kunde. Det hade ingenting med tiden, eller med mina talanger eller egenskaper att göra. Idag får jag fortfarande mail ifrån personal som berättar att de saknar mig och tackar för allt jag gjorde för dem.

Vi har alla tränat på en massa saker och det vi tränar på – det blir vi bra på. Vi har alla låtit bli att träna på en massa saker och det vi låter bli att träna på – det lär vi oss inte. Det är inte tiden som förändrar oss. Det är vi. Det är våra val, handlingar och upplevelser som förändrar oss.

Det är det vi gör, som får oss att utvecklas och växa.

Kram på er!

Tina Löfström, Lyckoexpert