Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström
Tina Löfström

Här bloggar Tina Löfström om de senaste rönen inom lyckforskning och personlig utveckling – hur dina tankesätt kan påverka hur du mår.

styrkor tina löfström vardagspuls Bild: Pixabay

Vilka är dina största tillgångar?

Publicerat: 2016-05-04   |  Tina Löfström

Att identifiera och att aktivt börja använda sina styrkor är något som visat sig oerhört bra för oss. Styrkeanvändande hjälper oss att bli mer produktiva och lyckas bättre med uppgifter, de får oss att lättare gå in i flow och det ökar vårt välbefinnande. Vilka är dina största tillgångar?

Tack vare generösa forskare som vill sprida kunskapen om karaktärsstyrkor och hur de kan användas, så finns det tester på nätet där man enkelt kan mäta sina styrkor. Gå in på Viacharacter för att göra testet och mäta dina styrkor! Testet tar ca. 15 minuter att genomföra.

Alla människor har alla styrkor, men eftersom vi använder dem på olika sätt så har alla olika toppstyrkor. Toppstyrkorna är de 5 mest signifikanta styrkorna vi har och de som faller sig mest naturligt för oss, eftersom det är dem vi använder mest. Genom att identifiera dem, så kan vi aktivt börja använda dem på helt nya sätt.

Min absoluta toppstyrka och en av dem som ständigt återkommer i testet är Kärlek: Att ge och ta emot kärlek, att jag värdesätter nära relationer och att visa och ge andra uppskattning. Jag har lätt att känna tillit och närhet till andra och sätter mina närmsta först i alla lägen. Jag använder den styrkan dagligdags och tränar ständigt på att hitta nya sätt att använda den på. Jag har genom detta blivit mycket bättre på att nyansera kärleksfullheten och att anpassa den utifrån personen jag möter. Tack vare det så har jag fått en trevlig bieffekt: Jag har blivit bättre på att läsa av andra människor.

Balansen i styrkan är alltså jätteviktig. Att inte över- eller underanvända den, vilket kan skilja sig från situation till situation. Om Humor är vår styrka så kan vi om vi överdriver den upplevas som pajasar, oseriösa eller okänsliga. Om vi underanvänder den så kan vi istället upplevas som tråkiga, för seriösa och humorbefriade. Därför är det bra att fundera på hur vi använder våra toppstyrkor idag. Kanske ska vi träna på att använda någon mycket mer, medan en annan mår bra av att balanseras lite. En del i ett lyckat styrkeanvändande är att träna på att hitta en riktigt bra balans och att anpassa styrkeanvändandet efter situationen.

När vi nu identifierat våra toppstyrkor och sett över balansen, så är det dags att sätta styrkorna i arbete!

Välj ut en eller två av dina toppstyrkor och fundera på hur du kan använda dem på ett nytt och spännande sätt. Finns det någon tråkig uppgift på jobbet som du ogillar att göra? Testa att använda en styrka i samband med uppgiften och se om du upplever uppgiften annorlunda. Om din styrka är självkontroll och den tråkiga uppgiften är att ringa samtal. Då kan du praktisera styrkan genom använda självkontrollen till att träna på att se de roligare delarna i uppgiften: Att du ska prata med en trevlig person, eller att du kommer att kunna bocka av en punkt på din att-göra-lista.

Hitta uppgifter och situationer i din vardag där du kan använda dina styrkor på nya sätt. Utmana dina invanda mönster och beteenden och se vilka effekter ett aktivt styrketränande har i ditt liv.

Kram på er!
Tina Löfström, Lyckoexpert
Följ Tina på facebook!