Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

flykting Bild: Vardagspuls

Så kan du hjälpa människor på flykt

Alla kan göra något för att hjälpa till

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt från krig som nu.
De behöver all hjälp de kan få. Så här kan du göra.

Publicerad 2015-09-03 | Vardagspuls

Skänk kläder och leksaker

Har du kläder eller leksaker att skänka bort kan du kontakta Svenska kyrkan, Röda korset eller Islamic Relief. De gör det möjligt att skänka kläder till asylsökanden i Sverige och andra länder.

Skänk din tid

Du kan hjälpa nya i samhället med läxhjälp eller guidning i området. Du kan vända dig till asylboenden och anmäla ditt intresse. Det hjälper lång väg. Bara några timmar kan göra stor skillnad för andra!

TV4:s kampanj FLYKT

Ditt bidrag går till hjälporganisationerna UNICEF, Rädda Barnen, Röda korset, UNIHCR och Läkare utan gränser. Läs mer här

SMS:A FLYKT till 72 900 för att skänka 100 kronor.

FLYKT50 för att skänka 50 kronor.

FLYKT200 för att skänka 200 kronor.

FLYKT300 för att skänka 300 kronor.

Vill du swisha in din gåva kan du göra det hos UNHCR, Rädda barnen, Röda Korset och Läkare utan gränser. Se länkar nedan. 

Organisationer som du kan skänka pengar till

ActionAid finns på plats vid flyktingläger i Jordanien och Libanon. De arbetar för att bekämpa fattigdom runt om i världen.

Om du skänker 255 kronor skickar UNHCR ett nödpaket. Det innehåller handduk, filt, vatten, mat, kläder och skor som går till familjer som flyr över Medelhavet. Du kan även skänka 150 kr, eller valfritt belopp, genom att SMS:a HAV150 till 72980.
Klicka på länken ovan för att skänka pengar via SMS eller via bankkort.

Swish: 123 90 01 645

UNICEF

Klicka på länken ovan för att skänka pengar genom din internetbank eller med bankkort.

Rädda barnen arbetar för att säkra tryggheten för barn och familjer som flyr Syrien. Du kan stöda deras arbete genom att skicka ett bidrag.
Klicka på länken ovan för att skänka pengar via din internetbank eller med bankkort.
Du kan också SMS:a din gåva här.

Swish: 123 902 0033

Organisationen jobbar för att stärka räddningsinsatser för att hjälpa flyktingar över Medelhavet. De ger även medicinsk hjälp av det bidrag du ger. Till exempel till malariabehandlingar eller mässlingsvaccin.
Klicka på länken ovan för att skänka pengar genom din internetbank.

Du kan också SMS:a din gåva.

Swish: 
9006032

Organisationen använder insatser som hjälper flyktingar som flyr över Medelhavet. De delar ut vatten, mat, sovsäckar och annat.
Klicka på länken för att skänka valfritt belopp.

Swish:
123 000 4663
för Röda Korsets arbete med Katastrofhjälpen

123 555 7772
för Röda Korsets arbete i Sverige och världen

123 000 4655
för Röda Korsets arbete med EU-migranternas situation i Sverige och Rumänien

123 555 7764
för Röda Korsets arbete med människor på flykt

123 000 4648
för Röda Korsets arbete i Syrien

Radiohjälpen samlar in pengar för att hjälpa de människor som tvingats lämna sina hem. Insamlade pengar kommer användas till mat, sjukvård och ta över huvudet för att ge skydd.

Hoppets stjärna

Hoppets stjärna hjälper till att utveckla fattiga barns möjligheter för att utveckla samhället de lever i. Med ditt bidrag ger de gåvor i form av filtar och mat.

Om barn

Barn eller inte barn

Livet med och utan barn

Meningen med livet eller livets ständiga orosmoln? Ofrivillig barnlöshet är ett problem för många och de som lyckas få barn möter å andra sidan ofta en del oväntade utmaningar.

När barnet inte kommer – vägar vidare
Känn dig yngre så lever du längre
Dagens barn kan bli 200 år gamla