Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

 

Hon har raporterat från hjälpbåtarna i Medelhavet

”Tiden på Samos har lämnat mig hudlös”

Utrikeskorrespondenten Carina Bergfeldt har prisats för sina rapporterar från kriser och katastrofer runt om i världen. Nu är hon nyss hemkommer från räddningsprojektet Gula båtarna i Grekland och från terrordrabbade Paris.
– De som vi plockat upp på båtarna, flyr ju från det som händer i Paris. De flyr extremisterna, säger hon i Vardagspuls.

Publicerad 2015-11-23 | Vardagspuls

Tack vare projektet med de Gula båtarna har hittills över 330 liv kunnat räddas under den rådande flyktingkatastrofen. Natten till i lördags räddade projektet 94 människor, varav 17 var barn, i vattnet utanför ön Agatonisi.

En som varit med och rapporterat från hjälpbåtarna är journlisten Carina Bergfeldt. ”
Det var exakt fyra dygn mellan det att jag klev på ett plan och lämnade Grekland och att jag klev av ett plan och landade i Paris. Tiden på Samos har lämnat mig hudlös. Så pass att psykologen som Aftonbladet tvångsskickade alla oss utsända till log ett försiktigt leende och sa ”du kanske skulle komma tillbaka någon gång?”. Så skriver Carina Bergfeldt i en krönika i Aftonbladet.

I Vardagspuls berättar hon om insatsen, vad hon varit med om och hur hon bearbetar de hemska upplevelserna.
– Det vi måste påminnas om är att det är människor vi har att göra med. De människor vi plockar upp i båtarna flyr ju från det som hände i Paris. De flyr från extremister. De flyr också från det här hemska.

 

 

Läs mer om Gula båtarna och hur du kan hjälpa här.