Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina löfström Bild: Maria Eberfors

12 tankeknep för ett lyckligare liv

Vardagspuls bloggare ger tips i sin lyckoskola

Vardagspuls bloggare Tina Löfström har en bakgrund inom positiv psykologi och kognitiv neurovetenskap. Här är Tinas 12 bästa tips på hur du ska tänka för att få ett lyckligare liv.

Publicerad 2016-05-02 | Senast ändrad 2018-02-02 | Vardagspuls
 1. Fem grundstenar i ett lyckligt liv. Vi vet idag att ett lyckligt innehållsrikt liv består av fem olika delar. Alla är lika viktiga beståndsdelar för lycka och det bästa är att vi själva har kontroll över dem alla! Vi kan alltså själva skapa det liv vi mår bäst av och ett sätt att börja är genom att förstå de 5 grundstenarna.
 2. Relationer. Alla hjärtans dag. Kanske en av de dagar då vi tänker mest på våra relationer. Vi anstränger oss lite extra, är kanske lite extra snälla mot andra, lite extra kärleksfulla. Men det är för många också en tuff dag eftersom man börjar utvärdera och granska sina relationer. Stannar upp och funderar lite extra över vilka människor som finns i våra liv.
 3. Positiva känslor. Lycka och välmående är ofta starkt förknippat med positiva känslor. Främst glädje. Många tänker odelat på glädje (att vara glad) när de tänker lycka och tycker därför att lycka är ytligt. Sanningen är dock en helt annan. Vi människor upplever en rad olika typer av positiva känslor, långt fler än bara glädje.
 4. Fysisk träning gör oss lyckliga. Att träning och lycka har en koppling vet man med säkerhet. Men är det träningen som gör folk lyckligare eller är det i själva verket så att det är lyckliga människor som tränar? Oavsett hur sambandet ser ut, så vet vi idag att träning påverkar oss positivt!
 5. Optimist eller pessimist? Hur vi ser på världen har en stor påverkan på hur vi kommer att uppleva den. Vi kommer alltid att hitta förklaringsmodeller för allt som händer oss, men vilka förklaringsmodellerna är kan vi styra själva.
 6. Negativa känslor – och att våga känna. Många tänker att lycka innebär att man bara har en massa positiva känslor och aldrig känner sorg, ilska, avund, nedstämdhet eller andra negativa känslor. Detta är helt fel! Det finns ingen i världen som är odelat lycklig och ständigt svävar i ett lyckorus.
 7. Om du förminskar din lycka, förminskar du dig själv. Om jag frågar dig om du är lycklig, kommer du med all säkerhet känna efter hur det känns i kroppen JUST NU. Detta är ett vanlig förekommande fenomen. Att man går i tankefällan att lycka bara handlar om en känsla i stunden.
 8. Så påverkar ditt kroppsspråk ditt liv. Vår hjärna, vårt mående och vårt kroppsspråk är tätt sammankopplade. Om vi känner oss ledsna kommer kroppen att följa med. Samma sak om vi är arga.
 9. Det här styr ditt välbefinnande. Vi kan påverka vår lycka i stor grad och detta ger oss möjligheten att själva skapa ett liv som är härligt att leva. Det vi vet idag är att det är tre stycken huvudfaktorer som har en bricka i spelet när det kommer till vårt välbefinnande.
 10. Meditation – ett mentalt gym för hjärnan. Meditation lindrar och minskar risken för oro och depression och tränar oss i att hantera svårigheter bättre. Fysiskt minskar våra stressnivåer, vårt blodtryck och hjärtrytmen förbättras. Vi får också ett bättre immunförsvar, vilket kan spåras och förklaras ända ner till cellnivå.
 11. Flow. Ett underbart tillstånd, där man förlorar tid och rum och bara gör. Ett tillstånd där utmaningen är precis på gränsen för vad man klarar av och där ens kunskaper får nyttjas till sin spets. Det är ett tillstånd där engagemang och den inre motivationen vinner över vardagen. Det är ett tillstånd som gång på gång visat sig vara en av nycklarna till välbefinnande och lycka.
 12. Styrkor. Det är många som har full koll på sina svagheter. Men forskning visar att det är mer effektfullt både för produktiviteten och välmåendet att använda sina styrkor!

Alla våra artiklar om lycka hittar du här