Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Myterna om lycka är många och förlegade Bild: Johnér

3 förlegade lyckomyter

Lyckoexperten: ”Ensam är inte stark”

Människor har i alla tider strävat efter lycka och har utforskat och sökt förklaringsmodeller och teorier kring ämnet. Positiv Psykologi, eller lyckoforskningen, har varit banbrytande i denna strävan eftersom att vi nu vet mer än någonsin om vad som gör oss lyckliga och inte. Nedan har jag listat 3 olika förlegade synsätt kring lycka och de banbrytande nya insikter som forskningen gett oss.

Publicerad 2016-10-31 | Tina Löfström
  1. SJÄLVKRITIK. Förlegat synsätt: Att vara hård mot sig själv och självkritisk är ett bra sätt att få saker att hända, vilket leder till framgång och mental styrka. Det här möter jag gång på gång i organisationer och i människor, där en stor del av tiden åtgår till att felsöka, kritisera och att stirra sig blind på problem som ibland finns och ibland uppfinns. Forskningens synsätt: Herregud nej! Studie på studie visar hur självkritik gör oss svaga, osäkra och att vi presterar sämre. Självmedkänsla och att fokusera på styrkor stärker oss! Självmedkänsla ökar vår produktivitet, lycka och vi blir bättre på att hantera hinder och motgångar.
  2. PESSIMISTER. Förlegat synsätt: Det är sunt att vara pessimist/realist. Då inser att man livet suger och kan därför hantera det dåliga när det kommer för att man är förberedd. Forskningens synsätt: Livet är fullt av både härliga och tuffa stunder. Biologiskt sett är hjärnan programmerad att svara snabbare på negativa upplevelser, vilket gör att vi har lättare att uppmärksamma dessa och att glömma det positiva. Tacksamhet tränar hjärnan att balansera upp denna negativa obalans och ger oss bättre hälsa och gör att vi mår bättre. Att träna sig i optimism gör dessutom att vi blir bättre på att hantera svårigheter i livet. En optimistisk hjärna har större tolerans för motgångar och är mer kreativ och logisk i problemlösningssituationer i motsats till en mer pessimistisk hjärna som flippar ur vid minsta motgång.
  3. ENSAM ÄR STARK. Förlegat synsätt: Allt hänger på dig. Ensam är stark och om du gör allt själv har du kontroll och kan på så vis nå framgång och lycka. Forskning synsätt: Våra hjärnor är byggda för socialt samspel. Det finns till och med särskilda hjärnceller (spegelneuroner) vars uppgift är att spegla och känna in andra människor för att ha lättare att bygga social kontakt. Det gör att vi mår bra och blommar upp när vi känner oss nära andra människor. Social närhet gör oss bl.a. mindre stressade, stärker immunförsvaret och lyckligare. Så ensam är inte stark – tvärtom