Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Det finns många myter om hjärnan Bild: Mostphotos

6 myter om hjärnan

Sant och falskt om människans gåtfulla "apparat"

Det cirkulerar många myter om vår hjärna. Här slår vi hål på 6 av de vanligaste.

Publicerad 2017-11-21 | Vardagspuls

Den mänskliga hjärnan är fantastisk – och ett riktigt mysterium. Hjärnan väger drygt 1,5 kilo och har mer än 100 miljarder nervceller. Dessa nervceller skickar signaler till andra celler med en hastighet av 300 kilometer i timmen. I hjärnbarken kontrolleras våra sinnen, rörelser och känslor, vårt språk och minne. I hjärnstammen kontrolleras bland annat blodtryck, hjärtslag och andning.

Det finns många myter om vår hjärna. Här är 6 av dem.

  1. Logisk finns i den vänstra hjärnhalvan – kreativitet i den högra. Det stämmer inte. När det kommer till logiskt tänkande arbetar båda hjärnhalvorna.
  2. Du förlorar hjärnceller när du dricker alkohol. Nej, det gör du inte. Däremot minskar vissa hjärnceller i volym och hastigheten på hjärnans kommunikation sänks.
  3. Du använder bara tio procent av hjärnan. Nej, det finns inga delar av hjärnan som inte fungerar eller sover.
  4. Du kan träna det allmänna minnet med hjälp av hjärngymnastik. Ledsen men det funkar inte riktigt så. Däremot har forskare kunnat se att om du tränar upp specifika saker som till exempel aritmetik så kan du bli bättre på just den specifika saken.
  5. Omega 3 gör dig smartare. Nej, det stämmer inte. Det finns inga mirakelpiller som gör dig smartare.
  6. Ditt IQ är det samma livet ut. Fel. Viss typ av intelligens blir faktiskt bättre ju äldre du blir, som till exempel sådant som handlar om att förstå helheter och saker djupare.

Källor: Hjärnfonden, Illustrerad Vetenskap, YLE