Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Koncentrationssvårigheter misstas ofta för ADHD berättade läkare Anders Hansen när han gästade Vardagspuls 19 mars 2015.

Superkraften ADHD - 55 bra egenskaper

Släpp loss kraften hos ADHD-diagnosen

När yngre barn får diagnosen ADHD är det inte ovanligt att de reagerar negativt. Ofta lyfts bara problemen och de negativa sidorna upp av de olika personliga egenskaper som brukar höra ihop med en ADHD-diagnos. Istället borde man fokusera på kraften hos de här personer.
– ADHD-barn är kreativa, innovativa och oftast jättesmarta, säger Malin Roca Ahlgren som skrivit boken Coolt med ADHD. 

Publicerad 2015-03-19 | Vardagspuls

Det finns ett antal förebilder i modern tid som har fått diagnosen ADHD som Paris Hilton, Kakan Hermansson, Petter och Anders Bagge bland andra.

Och i stället för att fokusera på problemen kan man välja att lyfta de positiva superkrafter som är extra starka hos personer med superkraften ADHD.

 

55 goda egenskaper med ADHD

1. Snabb
2. Tålig
3. Flexibel
4. Envis
5. Reaktionssnabb
6. Resultatinriktad
7. Innovativ
8. Har ledaregenskaper
9. Är omhändertagande
10. Älskvärd
11. Charmig
12. Humoristisk
13. Självdistans i akutlägen
14. Orädd
15. Gillar förändring
16. Icke linjär
17. "Out-of-the-box"-tänkare
18. Snabbassocierande
19. Sprintare
20. Intuitiv
21. Social
22. Kreativ
23. Engagerad
24. Lojal
25. Uppriktig
26. Energisk
27. Oberoende
28. Individualist
29. Spontan
30. Kan hyperfokusera
31. Kärleksfull
32. Skarpsinnig
33. Ihärdig
34. Otålig
35. Drivkraftig
36. Ambitiös
37. Kärleksfull
38. Har stark personlighet
39. Snabbtänkt
40. Tänker långt fram fort
41. "Lateral thinker"
42. Lever i nuet
43. Hoppfull
44. Hjälpsam
45. Full av energi
46. Känslosam
47. Passionerad
48. Scannar omgivningen
49. Överblickar snabbt situationen
50. Impulsiv
51. Strategisk
52. Nyfiken
53. Träffsäker
54. Fantasifull
55. Modig

Källa: Boken Coolt med ADHD

 

Coolt med ADHD

Källa/Läs mer

Källa:
http://adhdawareness.se/