Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Liam Hemsworth Bild: TT

Tack för allt kära storasyskon

Småsyskon surfar på äldre syskons framgångar

Alla småsyskon där ute får ofta höra att de är gynnade. Kanske lite bortskämda och att de har en våg att surfa på efter äldre syskon? Är det inte bara en myt? 

Publicerad 2015-02-11 | Vardagspuls

Nu visar en studie att äldre syskon som är framgångsrika i skolan och delar med sig av sin kunskap gör att yngre syskon får en bättre start i livet och inte sällan blir mer framgångsrika senare i livet än sitt äldre syskon.
Det är inte bara urvuxna skor och gamla möbler som går i arv efter ett äldre syskon, utan om det äldre syskonet anstränger sig och kämpar på hårt i skolan är chansen stor att även de yngre syskonen får ta del av det.

Småsyskon surfar på räkmackan

Så den som tycker att yngre syskon glider genom livet på en räkmacka har nu fått vatten på sin kvarn. Detta enligt resultaten av en ny studie vid Institute for Social and Economic Research at Essex av Birgitta Rabe och Prof Cheti Nicoletti.

Kända småsyskon som överglänst sitt äldre syskon:
Mark Wahlberg och Donnie Wahlberg
– Serena Williams och Venus Williams
– Rooney och Kate Mara
– Liam och Chris Hemsworth
– Zoey och Emily Deschanel

Studien genomfördes av Birgitta Rabe och Prof Cheti Nicoletti för Institutet för social och ekonomisk forskning vid Essex. Rabe sa i en kommentar till The Guardian: 
–  Vi fann att syskons spridningseffekt av kunskap är större i familjer som är berättigade till gratis skolmat, bor i eftersatta bostadsområden och talar ett annat språk än engelska i hemmet. 

Källa: The Guardian