Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Här blir de äldst i Sverige

 

Anders Hansen om att träna för att åldras

Vardagspuls expert på psykiatri Anders Hansen är överläkare på Sophiahemmet i Stockholm. Han har studerat relationen mellan åldrande och fysisk aktivitet. Promenera en halvtimme om dagen, är det en bra idé?

Publicerad 2015-03-05 | Vardagspuls

Anders är det verkligen realistiskt att människor kan bli 120 år?
– Ja, det är de flesta forskarna överens om just nu, många människor lever med andra ord för korta liv.

Vad har egentligen bevisad effekt på att förlänga livet?
– Hård restriktion av kalorier, nästan svält, och fysisk aktivitet har bevisad effekt. Kosttillskott däremot har det inte trots att vissa marknadsförs på det viset.
 
Hur skyddar man sin hjärna från åldrande, om inte den funkar spelar det ju ingen roll om man blir 120?
– Träning bromsar hjärnans åldrande och skyddar mot demens.

Hur ska man träna för att bromsa åldrandet?
– 30 minuters snabb promenad räcker, det gör så att hjärnan inte krymper.

Varför lever folk längre på öar och i just Vittsjö?
– Man vet inte det exakt, men det beror på olika saker som kosthållning, fysisk aktivitet, social aktivitet är också viktig, men det är svårt att forska på.

Varför förbättras minnet av träning och hur länge sitter det i?
– På kort sikt är det att blodflödet ökar i huvudet och sitter i ett dygn, på lång sikt är det att det blir nya celler.

Winston Churchill drack, rökte och var ohälsosam. Ändå blev han 90 år. Spelar det verkligen roll hur vi lever och om vi rör oss.
– För de flesta är det inte så. De personerna är ett undantag. Det är dumt att chansa.

10 hälsosamma anledningar

Vad säger forskningen? I  olika studier gjorda mellan 1974 – 2008 finns hälsoeffekter belagda inom många områden:

1. Mindre midjemått
2. Lägre vikt
3. Mindre fettmassa
4. Ökad kaloriförbrukning
5. Lägre blodtryck
6. Ökad muskelkraft
7. Lägre kolesterolvärde
8. Lägre mjölksyrenivå
9. Bättre syreupptagningsförmåga
10. Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom