Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Vardagspuls introverta hälsa Bild: Johnér

Är du introvert? Så här kan det påverka din hälsa

8 saker som påverkar dig – fysiskt och psykiskt

Är du en sådan som blir utmattad av att gå på fest med många främlingar och nya bekantskaper? Är det livsviktigt för dig att få tid för dig själv med jämna mellanrum? Det är båda tecken på att du har en introvert personlighet. Och det kan påverka dig mer än du tror.

Publicerad 2016-01-20 | Senast ändrad 2017-12-13 | Vardagspuls

Introverta ses ofta som blyga, inåtvända eller asociala, men de är alla grova förenklingar. Introverta behöver inte vara rädda för andra människor eller försöka undvika dem, men de har det gemensamt att de blir överstimulerade lättare än icke-introverta.

Ingen är fullständigt introvert och ingen är fullständigt extrovert, vi är alla blandningar av de två personlighetstyperna. Klart är i alla fall att din läggning inte bara påverkar ditt sociala liv – utan också din fysiska och psykiska hälsa. Hälsosajten Health.com har listat några av de mest betydande.

 1. Du blir stressad av sociala situationer.
  Introverta har lättare för att bli överstimulerade än andra, så om det händer för mycket kring dem kan det skapa oro. Det betyder förstås inte att du som är introvert inte kan ha kul på fest eller att du inte uppskattar nya bekantskaper och intressanta samtal med främlingar, men i längden tenderar det att ta mer energi än det ger.
  Lösning: Hitta andrum för att undvika social utmattning. Gå på toaletten, gå ut en stund för att ta luft, eller bara ta ett varv för att rensa skallen. Sedan återvänder du, lite piggare och lite gladare.
 2. Du är mindre rädd för att missa saker.
  Du behöver inte vara där det händer. Medan introverta har lättare för att drabbas av vissa typer av social stress och oro kan de vara i det närmaste immuna mot andra. Typiskt för introverta är till exempel att inte vara rädda för att missa det roliga. Medan andra springer på alla sammankomster de blir bjudna till kan du som är introvert sitta hemma och ta igen dig utan en tanke på vad som händer på det där du inte orkade gå på. Introverta blir också mindre påverkade av att inte bjudas in eller på annat sätt inkluderas.
  Lösning: Här behövs ingen eftersom det snarare är en styrka. Men det kan vara bra att tänka på att alla inte fungerar likadant. Vissa tycker att det är viktigare att dyka upp på sammankomster än andra och kan tycka att ni behöver träffas mer än du tycker. Det är upp till dig hur du vill hantera det.
 3. Svårare att hitta en partner.
  Tyvärr är det så att många introverta känner att det är svårare att hitta en partner jämfört med de med extrovert läggning. Förutom det uppenbara, att introverta söker kontakt i mindre utsträckning tar det längre tid för dig som är introvert att lära känna människor och känna dig trygg i deras sällskap, något som inte alltid är lätt i en tid av speed-dejting och flyktiga bekantskaper.
  Lösning: Använd sociala medier eller dejting-tjänster för att kommunicera på distans till en början. Då kan det kännas mer tryggt och som att ni redan kommit en bit på vägen när ni väl träffas i verkligheten. Dessutom slipper du kallpratet (introverta hoppar gärna över den biten för att gå direkt till ett djupare samtal).
 4. Du kan ha svårare för att bli glad.
  Alla introverta är inte deprimerade, lika lite som att alla deprimerade är intrverta. Men det finns en koppling mellan de båda. Introverta är mer reflekterande, mer realistiskt lagda och har svårare för att dras med i glädjeyra
  Lösning: Människor som lever ett utåtriktat liv tenderar att känna sig gladare. Paradoxalt nog kan det också gälla introverta, så länge det gäller korta tidsperioder. Det betyder inte att du som introvert ständigt ska söka social kontakt, men inte heller att du ska göra motsatsen och gömma dig. Hitta en balans.
 5. Var du bor påverkar hur du mår.
  Introverta vill hellre bo i bergiga eller skogiga landskap, vilket upplevs som lugnande och fridfullt, medan extroverta oftare dras till öppna, platt landskap som slätter eller stränder. Det visar en studie från University of Virginia.
  Lösning: Var du bor påverkar i allra högsta grad hur du mår. Det betyder inte att du som är introvert måste lämna staden och ge dig ut i bergen, däremot kan det vara en bra idé att leta upp några lugn tillfryktsorter i din närhet: till exempel ett folktomt bibliotek, en skön skogsglänta eller en lugn park.
 6. Trendiga träningsformer kanske inte är för dig.
  Många moderna träningsformer, som crossfit, ruffie och zumba, har nått popularitet genom att vara lika mycket träning som de är sociala sammankomster. Väljer du som är introvert en sådan träningsform riskerar du att dra dig för att gå och träna på grund av att du är socialt utmattad. Det blir en onödig tröskel.
  Lösning: Studier visar att extroverta får ut mer av gruppträning än introverta, Kanske passar det bättre för dig att träna själv? Till exempel genom att springa, ta skogspromenader och styrketräna hemma.
 7. Du har färre, men närmre, vänner.
  Du kanske inte har lika många kompisar som de mest utåtriktade, men de du har känner du på djupet. Så här beskriver forskarassistenten i psykologi Laurie Helgoe fenomenet: ”Introverta kan tolerera tystnad och pauser och låta samtal ta tid för att de ska gå mer på djupet. Vi är mindre benägna att småprata. Det är inte för att vi inte tycker om människor, utan för att vi ser småpratet som en barriär som stoppar riktiga tankar och idéer från att ta plats i samtalet.”
  Lösning: Vissa introverta har svårt att knyta an till andra och blir isolerade, vilket kan leda till en rad hälsoproblem, bland dem hjärtsjukdomar. Men det är inget problem i sig att ha ett litet nätverk. Några få goda vänner som alltid ställer upp är ett fullgott skydd mot ensamheten och de skador den kan åsamka. Det kan räcka långt att bara veta att de finns där.
 8. Du kan ha sämre immunförsvar.
  Det är faktiskt sant. Studier har visat att extroverta personer i genomsnitt har starkare immunförsvar än introverta. Enligt en studie som gjordes av University of Nottingham i samarbete med University of California är extrovertas immunförsvar bättre på att ta hand om infektioner. Det tros ha att göra med att utåtriktade personer i större utsträckning utsätter sig för mer bakterier, vilket i längden bygger upp immunförsvaret.
  Lösning: Det finns många sätt att hjälpa kroppen att förebygga infektioner som förkylningar. Här tipsar läkaren Viveca Gyberg om några av dem.
 9. Det är inget fel på dig!
  Enligt Laurie Helgoe är det viktigaste att hålla i minnet som introvert att introversion inte är ett handikapp, utan en styrka. Om du omfamnar din introverta personlighet betyder det att du kan ta bättre beslut som gynnar dig och får dig att må bättre, fysiskt och psykiskt. ”Jag uppmuntrar introverta att ta reda på vad lycka är för dem istället för att försöka passa in sig och sina liv i något slags förväntad mall”, säger hon.

Källor: Health.com, ”Tyst: de introvertas betydelse i ett samhälle där alla hörs och syns” av Susan Cain.