Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Lyckoexperten: Blir man snäll av pepparkakor? Bild: Johnér

Lyckoexperten: Blir man snäll av pepparkakor?

Nja, det finns inga vetenskapliga belägg för att pepparkakor ska göra oss snällare... Men det går att träna upp sin snällhet! Vardagspuls lyckoexpert Tina Löfström förklarar hur.

Publicerad 2016-12-13 | Tina Löfström

I dag är det Lucia. Det får mig att tänka på hur min farfar och pappa i alla år bjudit på pepparkakor ur stora burkar med orden ”Man blir snäll av pepparkakor!”. Och visst är det så man brukar säga.I dag började jag att fundera på vart uttrycket kommer ifrån.

Varför blir man snäll av pepparkakor? Jag fann många olika teorier och ursprunget verkar vara otydligt. En av teorierna är att uttrycket härstammar ifrån tyskans ”schnell” som betyder snabb. Förklaringen är då att pepparkakor sätter igång magen och att man då kan behöva vara snabb för att hinna in och ”pudra näsan” i tid…

Men oavsett härkomsten (vilket verkar förbli ett mysterium) så kvarstår det faktum att alla förknippar pepparkakor med snällhet. Och vad passar då bättre än en liten positiv psykologi-guide i hur man kan träna upp sin snällhet ännu mer, när man nu ändå har ett sådant bra försprång av pepparkakorna?

Här kommer 3 enkla tips för att träna på att vara snäll ända fram till påska:

 1. Se andras snällhet
  Uppmärksamma andras snällhet när du ser den. Om någon är snäll mot dig och bjuder på pepparkakor idag -  lägg en extra sekund på att uppmärksamma snällheten. När du hör på nyheterna om att äldreboendet Rosendahl i Nora bjuder alla pensionärer på konsertbiljetter, känn då efter lite extra hur det känns i dig att få inspireras av någon annans snällhet. Snällhet smittar, så se till att ta till vara på den!
 2. Kartlägg snällheten
  Skriv en liten lista med de snälla saker du gör om dagarna. Jag är helt säker på att det är massor av saker, utan att du ens har tänkt på det. När du börjar uppmärksamma dessa saker kommer du återuppleva känslan av hur det kändes att göra alla de snälla sakerna och dessutom så lär du hjärnan att tänka i banor om snällhet, vilket ökar chanserna att du gör ännu fler snälla saker.
 3. Gör det för din egen skull
  Att göra snälla saker för andra med en förväntan att de ska hoppa jämfota av glädje och att göra det för deras skull kan göra oss besvikna. Om kollegan inte tackar övervallande för att du hoppar in och stänger butiken när denne ville hinna med tåget och du förväntar dig det, så kommer snällheten att ge en bitter eftersmak. Forskningen visar att den som ger blir mer lycklig än den som får – alltså gör du snälla saker för din egen lyckas skull i första hand. Att mottagaren blir lycklig är bara grädden på moset!