Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Det är bra att sova ikapp på helgen om man sovit för lite i veckorna visar en ny studie Bild: Mostphotos

Bra för hälsan att sova ikapp på helgen

Glada nyheter för dig som sover för lite i veckorna

Är du en av dem som passar på att sova ut ordentligt på helgen för att du sovit för lite i veckan som gått? Det gör du alldeles rätt i. En ny studie visar att det lönar sig att sova ikapp på helgen.

Publicerad 2018-01-15 | Vardagspuls

Tidigare har Vardagspuls skrivit om en studie som hävdar att det inte är bra att sova ikapp på helgen eftersom det kan störa sömnrytmen. Nu kommer det en ny studie som handlar om att ta igen förlorad sömn genom att sova ikapp på helgen.

– Det verkar som att man kan kompensera med att sova ikapp på helgen, säger Torbjörn Åkerstedt, professor i psykologi och den som ligger bakom studien, till Sveriges Radio.

Forskarnas primära fråga var hur åldern påverkar sömnlängdens betydelse för en människas överlevnad. I studien deltog bland andra 43 000 personer bosatta i Sverige. Resultatet visar att personer upp till 65 år påverkas mest av sömnlängden.

Människor som sover under fem timmar respektive över åtta per natt verkar ha en ökad risk att dö i förtid. Orsaken till att människor som sover för lite eller för mycket har en ökad risk att dö i förtid har forskarna inte lyckats fastställa.

Ta igen sömn under helgen

Personer som sover för lite i veckorna kan med gott samvete passa på att sova ut under helgen menar forskarna.

– Det här är ju ett argument för att ligga och tryna hela helgen. Det finns säkert en övre gräns, men det är varje fall bättre att öka på lite på helgen än att inte göra det alls, säger Torbjörn Åkerstedt till Sveriges Radio.

10 tips som kan hjälpa dig att få en god nattsömn