Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Anders Hansen utsett till Årets författare av 1,6-miljonerklubben och 2,6-miljonerklubben Bild: Bonnier Fakta

”Viktigt att respektera om barnet vill vara ensamt”

Läkaren Anders Hansen och Paula Tilli, själv diagnostiserad, svarar på frågor om Aspergers

Läkaren Anders Hansen och föreläsaren Paula Tilli, själv diagnostiserad med Aspergers syndrom, svarade på tittarnas frågor om diagnosen.

Publicerad 2015-09-10 | Vardagspuls

Maria: Anders, vilka tecken kan jag leta efter? När bör jag gå till utredning med mitt barn?

Anders Hansen, läkare: Hej!
Det är svårt att svara generellt men autism innebär att förmågan till social samspel är nedsatt. För små barn kan tecken vara att de inte ger ögonkontakt, inte härmar föräldrarna och att språket är försenat. Barn med autism är ofta ointresserade av att leka med jämåriga och extremt känsliga för att saker inte får ändras, tillexempel tider, vad man ska äta etc. Andra tecken är att man är mycket känslig för ljud, ljus eller beröring. Tänk dock på att man räknar med att ungefär en på 100 har autism, det är alltså inte en eller fler i varke klass i genomsnitt. Många människor har drag av autism utan att för den skull ha så svåra problem att det innebär en diagnos. Är du orilig så sök dig till barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Hoppas det var någon hjälp!

17:34, 10 September 2015

Vardagspuls: I dag har vi två chattare på plats. Läkaren Anders Hansen och föreläsaren Paula Tilli, som själv har fått diagnosen, svarar på frågor om Aspergers syndrom. Skriv gärna i inledningen till din fråga vem den är riktad till (Anders eller Paula) så att rätt person svarar på den!

17:57, 10 September 2015

Bea: Hej å hå vad det går undan med träningen i vardagspuls, blir svettig bara jag tittar på det. Annars ett jättebra program.

Mia, Vardagspuls: Hehe visst är det så, vi vill ju inspirera men förstår precis vad du menar! Gör det DU kan! Kram Mia

18:07, 10 September 2015

rolf: vad ska jag göra som förälder för att vara den bästa föräldern till ett barn med aspergers?

Paula Tilli, föreläsare: Hej Rolf! Jag tycker att det allra viktigaste är att lyssna på barnet. Om barnet säger att hen vill vara ensam och inte vill skaffa vänner så tycker jag att det är viktigt att respektera det och inte försöka pusha barnet att bli mer social. Men är det däremot så att barnet vill skaffa vänner men inte vet hur man gör det, ska man naturligtvis hjälpa barnet!

18:15, 10 September 2015

Caroline: hur viktigt var det att få diagnosen för dig?

Paula Tilli, föreläsare: Hej Caroline! Det var jätteviktigt för mig att få en diagnos. Då fick jag en bekräftelse på att jag inte var dum och lat utan att jag faktiskt fungerade annorlunda än normen.

18:16, 10 September 2015

Å: Vad heter din bok?

Paula Tilli, föreläsare: Hej! Min bok heter På ett annat sätt: mina erfarenheter av Aspergers syndrom - ett autismspektrumtillstånd. I den boken har jag skrivit min livshistoria. Min nästa bok kommer att komma ut om ett par månader, och den heter Att vara vuxen med Aspergers syndrom.

18:17, 10 September 2015

Fredric: Till Anders: Hur ska jag prata med mina barn om Aspergers? Det finns en pojke i deras klass med autistiska drag, som de pratar om hemma. Jag förstår att de förstår att han är annorlunda men vill inte att de ska värdera det som något dåligt. Vad ska jag säga?

Anders Hansen, läkare: Hej!

Mycket bra och svår fråga. Beror på hur gamla barnen är. Jag skulle nog utgå från fördelar som många med diagnosen har tillexempel förmåga att koncentrera sig. Kanske tona ner att det är en diagnos och mer lyfta fram att eleven är bra på vissa saker och har problem med andra. Egentligen borde du ställa frågan till Paula!

18:17, 10 September 2015

Rita: Vad hade du önskat att du hade för information om Aspergers när du växte upp?

Paula Tilli, föreläsare: Hej Rita! Jag hade önskat att jag hade fått veta överhuvudtaget att det fanns någonting som hette Asperger. Jag hade ju ingen aning om att sådana här diagnoser exiserade och hade aldrig hört talas om dem.

18:18, 10 September 2015

Elin: Hej! Jag har hört att jag har drag av asbergers av vänner och bekanta. Jag känner däremot att jag kan ha problem i min vardag med det sociala. Hur utpräglat och vilka svårigheter bör man ha för att få en diagnos?

Paula Tilli, föreläsare: Hej Elin! Man får en diagnos om svårigheterna blir en funktionsnedsättning i vardagen. Man bör bland annat ha svårt med socialt samspel och begränsade intressen och beteenden för att få en diagnos. Men det är endast läkare som kan ge en korrekt bedömning om dina svårigheter är tillräckligt stora för att få en diagnos.

18:20, 10 September 2015

Diagnos tjej : Finns det någon ungdomsgård eller ställe där folk med diagnoser kan vara? I sådant fall vad heter det? Hur mycket kan man säga att de är på grund av diagnosen?

Paula Tilli, föreläsare: Hej! Tyvärr känner jag inte till några ungdomsgårdar, men jag tycker att du ska kolla i din hemkommun om de har någon. Vissa städer anordnar också träffgrupper för vuxna med Asperger.

18:21, 10 September 2015

Undine: En sak som är viktig att ta upp är missförståndet och den allmäna tron ,att personer med Aspergers är känslolösa personer,vilket absolut inte är fallet.Tvärtom skulle jag vilja påstå. Problemet ligger i att förmedla och visa känslor på rätt sätt, i rätt mängd i förhållande till situationen, Möter ofta den fördomen i olika sammanhang och det vore bra att i media förändra den synen på oss med olika autismspektrumdiagnoser,

18:22, 10 September 2015

HG: Hej Jag läste detta nyss om Asperger; "Redan i spädbarnsåldern visar många barn med Asperger Syndrom en sömnrytm som är störd, samt en bristande uppmärksamhet och att de är överaktiva." Min fråga gäller min 6 mån bebis. Han är extremt hyperaktiv, vill inte sova och vill vara med hellre. Sover väldigt dåligt och är allmänt stissig och skakig i kroppen. Kan man redan såå tidigt ge diagnos?

Anders Hansen, läkare: Nej, det kan man inte. Man sätter ofta inte diagnos förrän vid två-tre års ålder. Det är i forskningsstudier som man i efterhand sett att barn med autism uppvisar tecken på det mycket tidigt, så tidigt som när de bara är ett par månader gamla och då i form av bl.a. dålig blickkontakt. Men det betyder inte att alla barn som ger dålig blickkontakt har autism! Jag skulle avvakta och se men om du är mycket orolig skulle jag rekommendera dig kontakta barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

18:22, 10 September 2015

Nilla: Hej, Min särbo har en dotter som har hoppat av gymnasiet och nu bara sitter inne och ingen får komma dit och hälsa på. Hon är 18 år och myndig. Hur ska man hantera detta. Funkar ju inte bara att sitta hemma och äta och titta på TV

Paula Tilli, föreläsare: Hej! Jag tycker att det är viktigt att din dotter får hjälp om det är så att hon mår dåligt. Om hon inte är arbetsför, kan hon ansöka om aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Ibland är det så att Asperger-personer inte har ork att ha en sysselsättning, men det är viktigt att prata med dottern.

18:23, 10 September 2015

Pernilla : Anders, hur lång är väntetiden för utredning av aspergers som vuxen?

Anders Hansen, läkare: Beror på vad du bor, i genomsnitt någon eller några månader men det skiljer sig mig veteligen ganska mycket på olika orter. Kontakta vuxenpsykiatrin där du bor så får du hjälp

18:24, 10 September 2015

Annika: Kan bara hålla med Undine! Jag har 2 unga vuxna med Aserger och de är absolut inte känslolösa/ känslokalla !

18:24, 10 September 2015

Leif: Paula, hur fick du din diagnos? Sökte du dig till sjukvården?

Paula Tilli, föreläsare: Hej Leif! Det var en psykolog som remitterade mig till en utredning. Jag hade gått till psykologen för att hon skulle hjälpa mig att bli normal, men hon förstod som tur var att det kunde finnas en förklaring bakom mitt annorlundaskap.

18:25, 10 September 2015

S: Till Anders: Kan man ha adhd och Asperger samtidigt? Hur yttrar sig det? Är det inte ganska motsatta problem?

Anders Hansen, läkare: Hej!

Mycket bra fråga! Ja man kan absolut ha båda samtidigt. Yttrar sig ofta som kombinationen av svårigheter med socialt samspel och koncentrationssvårigheter/hyperaktivitet.

18:26, 10 September 2015

B.: Till Paula! Jag har en tid misstänkt att jag har Aspergers syndrom...jag undrar om du också blir väldigt lätt irriterad över vad andra kallar småsaker? Jag har också svårt med känslor, samt att be om ursäkt, när jag sårat någon...tror du att jag har Aspergers?

Paula Tilli, föreläsare: Hej! Tyvärrr är det svårt att säga om du har Aspergers syndrom eller inte, det är endast läkare som kan göra bedömningen. Jag har själv inte svårt med känslor, men vi Aspergare är ju väldigt olika varandra. Om du vill veta om du har Asperger, tycker jag att du ska göra en neuropsykiatrisk utredning.

18:27, 10 September 2015

Jenny: Jag har en son med Aspergers och funderar en del på hur det ska bli för honom i framtiden med att flytta hemifrån och fixa jobb. Hur mycket ska man som förälder hjälpa till med det, tycker ni?

Paula Tilli, föreläsare: Hej Jenny! Det är svårt att ge ett generellt svar eftersom alla är olika. Vissa kan tycka att det är jobbigt om föräldrar lägger sig i för mycket. Jag tycker att du ska fråga din son hur mycket hjälp han behöver. Om han tycker att det är okej att du hjälper honom, tycker jag att du ska göra det!

18:28, 10 September 2015

Jenny: Jag är 24 år nu och håller på med neuropsykiatrisk utredning men ja e så himla blyg och vågar knappt prata med psykologen, han tycker jag är svår att utreda kan denna blyghet tillhöra diagnosen aspberger?

Paula Tilli, föreläsare: Hej Jenny! Jag har träffat personer med Asperger som är blyga, och vissa har selektiv mutism. Det är också vanligt att Aspergare har social fobi. Så du är definitivt inte ensam med att vara blyg!

18:29, 10 September 2015

Mamma M: Har tonårsdotter med autism, normal begåvning. Är det skillnad mot Asperger?

Anders Hansen, läkare: Sedan ett drygt år tillbaka använder man faktiskt inte termen Asperger längre utan kallar alla diagnoserna för autismspektrum syndrom på gurnd av att det är så svårt att skilja dem. Det man menar med Aspberger är autism, dvs svårigheter med socialt samspel, kommunikation etc men där intelligens är genomsnittligt eller över genomsnittet. Dessutom är språkutvecklingen normal vid Asperger.

18:29, 10 September 2015

StinaMuna: Hej Paula, har läst din bok och tycker den är väldigt bra. Har fått förståelse för många saker som jag undrat när jag har träffat personer med AS. Vilket förlag ger ut din nya bok?

Paula Tilli, föreläsare: Hej Stina Muna! Vad kul att du gillar min bok! Gothia Förlag kommer att ge ut min nya bok, och den kommer att komma ut om ett par månader.

18:34, 10 September 2015

Mamma M: Tack för ditt svar Anders! Hade varit bra med den förtydlingen ut i programmet också. Dom flesta verkar tro att alla med autism har utvecklingsstörning.

18:34, 10 September 2015

Lisa: Hej Paula! Min dotter har nyss fått sin asperger diagnos och hon är helt uppslukad av sitt specialintresse manga, hon både läser och ritar hela tiden. Jag tycker det är svårt att nå henne och få henne att göra andra saker tex äta, sova, läxor ja allt egentligen. Jag förstår ju att hon är helt uppslukad. Men hur ofta ska jag "störa" henne med uppmaningar eller visa intresse för det hon gör när hon är så avvisande? Jag vill inte att hon ska må dåligt men är det verkligen bra att aldrig göra något annat? Hur ofta tycker du är lagom?

Paula Tilli, föreläsare: Hej Lisa! Ibland kan det vara svårt att hitta en bra balansgång. Jag tycker att en Asperger-person ska få syssla med sina specialintressen så länge det inte skadar en själv eller någon annan. Själv kan jag vara helt uppslukad i mina specialintressen flera daga i sträck, och då mår jag som bäst! För mig personligen är det bäst att jag får vara ifred med mina intressen, men jag vet att alla är olika. Ni kanske kan komma överens i förväg om vilka tider du kan avbryta henne? Då får hon en förvarning.

18:38, 10 September 2015

Elisabeth: jenny 24: min dotter är precis likadan man får nästan dra ur orden då hon är blyg inför okända...hon är 12 och har asperger

18:39, 10 September 2015

AAA: hej, min särbo har Asberger, fick diagnosen för 5 år sedan. Men han vill aldrig prata om det och vill inte kännas vid det. jag och barnen har inga problem med det. Men han får ju inget jobb! han har inte jobbat på 11 år. Får socialbidrag varje månad. Han är nöjd annars men ekonomin blir jobbig ibland. Vad föreslår ni? Får man in hjälp av Arbetsförmedling och Försäkringskassan om man talar om att man har Asberger?

Paula Tilli, föreläsare: Hej! Vad tråkigt att din särbo inte får något jobb. Man ska få hjälp av Arbetsförmedlingen att hitta ett jobb, men ibland fungerar inte stödet i praktiken. Om han inte klarar av att jobba, finns det också möjlighet att ansöka om sjukersättning, men tyvärr är det väldigt svårt att få sjukersättning idag.

18:39, 10 September 2015

Maria: I din bok skriver du mycket om energi. Tyckte det var intressent. Upplever de flesta med asperger just detta. Att energidepåerna minskar drastiskt när de hamnar i situationer de har svårt att hantera?

Paula Tilli, föreläsare: Du har helt rätt, Maria! Många kan ha svårt att förstå att jag inte orkar lyfta upp posten från hallgolvet eller lägga havregrynspåsen i köksskåpet, men det skulle ta alldeles för mycket energi av mig. Därför låter jag bli att göra sådana saker så att jag inte kraschar.

18:40, 10 September 2015

Undine: Undrar om ni vet om det pågår några större medicinska studier,kring det faktum att personer med autismspektrumdiagnoser oftare än genomsnittet har olika former av bristsjukdomar ( B12 Folsyra D-vitamin magnesium etc etc) och hormonella rubbningar inkl melatoninbrist och skölkörtelrubbningar

Anders Hansen, läkare: Hej!

Jag har för mig att det sker sådan forskning men om det är stora undersökningar och vad de kommit fram till vågar jag inte svara på på rak arm.

18:41, 10 September 2015

Ella: Hur är det att leva med Asperger för dig? Påvärkar det din vardag något?

Paula Tilli, föreläsare: Hej Ella! Aspergers påverkar min vardag enormt mycket. Jag har endast specifika intressen och är inte intresserad av saker som de flesta är intersserade av, som exempelvis musik, filmer, matlagning, inredning osv. Sen påverkas min vardag också mycket av att jag har extremt lite energi. Vissa dagar orkar jag inte ens borsta håret!

18:42, 10 September 2015

Elisabeth: nytt försök.... hur ska man få skolan att förstå att min dotter med asperger behöver resurs,hon är 12? sen undrar jag hur man ska hjälpa henne att hantera kompisar på bästa sätt,hon har lätt att få men svårare att behålla dem och mkt beror nog på att hon inte förstår dem sociala koderna.

Anders Hansen, läkare: Har hon en psykiatrisk kontakt? Kan tänka mig att det skulle kunna hjälpa om hennes behandlare eller läkare skrev ett intyg om att sådant behov finns.

18:43, 10 September 2015

Föreläsaren Paula Tilli har bland annat släppt boken "På ett annat sätt" på Sivart förlag.