Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

En ny studie visar att dagdrömmare är intelligentare och mer kreativa än andra Bild: Mostphotos

Dagdrömmare är mer kreativa och intelligenta

Inget fel med att låta tankarna vandra iväg

Grattis alla dagdrömmare! En ny studie visar att ni som ofta låter tankarna vandra iväg verkar vara kreativare och intelligentare än andra.

Publicerad 2017-11-08 | Vardagspuls

Den där personen som tycks sitta i sin egen värld är förmodligen inte så frånvarande som du tror. En ny studie visar att personer som dagdrömmer tycks vara mer kreativa och intelligenta än andra visar ny forskning från Georgia of Technology, det skriver ETC.

I studien mättes hjärnfunktionen hos mer än 100 personer som fick ligga i en magnetresonansmaskin. Under fem minuters tid låg personerna där och fokuserade på en punkt framför dem. Därefter fick de fylla i ett frågeformulär om hur ofta och mycket de lät tankarna vandra iväg. Forskarna jämförde sedan data från ett test av den kreativa förmågan.

Fokus på olika uppgifter samtidigt

Resultatet visar att de personer som ofta lät tankarna vandra iväg hade mer effektiva hjärnfunktioner samt visade högre resultat på kreativa och intellektuella förmågor än andra.

Det är dock viktigt att skilja mellan dagdrömmeri och att låta tankarna vandra iväg menar forskarna. Den som dagdrömmer är bortkopplad från den verkliga världen medan den som låter tankarna vandra iväg kan lösa en uppgift trots att den tänker på något annat utan att det påverkar uppgiftens resultat.

Personer som dagdrömmer kan bli hjälpta att hitta nya lösningar på gamla problem eller att komma till insikter de vanligtvis inte skulle ha nått i nuet.

Forskarna menar att ett enkelt sätt att ta reda på om din hjärna är effektiv är att testa och se om du klarar av att hänga med i exempelvis en konversation trots att du slår av och på din uppmärksamhet.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neurpsychologica.

Enkät
Skulle du beskriva dig själv som en dagdrömmare?
0%
0%
0%