Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

stark styrka pippi Bild: Johnér

Vad är du bra på? Där ska du lägga din energi

Därför är det så smart att fokusera på sina styrkor

När det kommer till styrkor och svagheter så finns det en paradox. Många berättar gärna och mycket om vad de är dåliga på, men inte alls lika ofta vad de gör bra.
Synd eftersom forskning visar att den som har koll på och utvecklar sina styrkor mår bättre.
Du blir med andra ord lyckligare av att ha koll på styrkor än svagheter.

Publicerad 2016-09-23 | Tina Löftsröm

När jag läste om detta på högskolan gav min lärare ett väldigt bra exempel på hur man kan tänka kring varför det är smart att fokusera på sina styrkor. Exemplet ser ut så här:

Grundförutsättning x Investering = Styrka


Jag kan ta en av mina egna styrkor som exempel – kreativitet. Låt oss säga att jag har grundförutsättning 6 och lägger ner en 7:a i investering (såsom hårt arbete och mycket tid för att öva upp detta). Då ser ekvationen ut såhär:

6 (i grundförutsättning) x 7 (i investering) = 42

 


Nu till svagheterna. ”Det är viktigt att öva upp sina svagheter” är ett vanligt sätt att tänka. Om vi nu jämför exemplet med kreativitet, med en av de saker som jag ser som mina svagheter: Planering. Jag kan planera om situationen kräver det, men jag tycker varken att det är roligt eller har särskilt bra struktur för det. Där skulle jag kunna sätta en 2:a i grundförutsättning och så lägger jag precis lika mycket tid och energi och hårt arbete i investering på att öva upp detta som i exemplet med kreativiteten. Då ser ekvationen ut såhär:

2+7 = 14

Resultatet är alltså:
Kreativitet: 42
Planering: 14


Nu ser vi en tydlig skillnad. Lika mycket tid och energi är investerad på båda sidorna, men resultaten är helt olika. Det jag har god grundförutsättning för och tränar mycket på ger hög utdelning och tvärtom.

Därför är det mycket mer effektivt att lägga ner tid och hårt arbete på att bygga sina styrkor än att ständigt försöka tvätta bort sina svagheter. Och att det gör oss lyckligare på köpet är ju en härlig bonus!