Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

barn tråkigt Bild: Johnér

Därför är det viktigt att barnen har långtråkigt

”Ibland måste man dra ner på tempot”

Det finns en njutning i att få ha långtråkigt. På riktigt. Att kunna tänka långa tankar, att bara sitta på en sten i skogen och se löven fladdra förbi. Det är då det magiska händer. Då får vår fantasi vingar och flyger omkring lika fritt som höstlöven.

Publicerad 2016-10-24 | Senast ändrad 2018-02-21 | Hillevi Wahl

Men i dag är de där magiska stunderna för våra barn alltför få. Vi fyller våra barns kalendrar med aktiviteter på samma sätt som vi fyller våra egna. Det finns ett statustänk i att vara uppbokad. Föräldrar och barn är så himla rädda att missa något att det till och med har fått en egen diagnos och förkortning: FOMO, Fear of missing out.
Men sanningen är att vi inte missar något. När vi väljer bort en sak säger vi ja till en annan. Vi måste verkligen inte göra allt som alla andra gör.

Många föräldrar berättar att aktivitetshetsen håller på att knäcka dem.
De far runt mellan jobbet, barnens dans, fotbollsmatcher, träning, teater och pianolektioner som skållade råttor. Och då tänker man stilla att om det känns så för föräldrarna, hur ska det då inte kännas för barnen?

Belöningssystemet går på högvarv

Vi lever i en tid när belöningarna ska komma tätt. När barnen matas med spel där det är action och roligheter från start. Belöningssystemet går på högvarv. Därför anser många barn att böcker är tråkiga – det tar för lång tid att komma in i boken. Det finns inte tålamod att vänta in det som blir spännande, kanske trettio sidor in i boken. Om inte boken är bra på första sidan, så förkastas den.

Här måste vi vuxna hjälpa barnen. Lotsa dem över långtråkighets-tröskeln.  För det händer så mäktiga saker när de börjar läsa. När vi alla sitter i soffan och jag har bestämt att ”nu ska alla läsa i trettio minuter”. Det är inte förhandlingsbart, och de vet det. De får gärna välja bok själva. Och jag kan vara nyfiken på deras bok, berömma många lästa sidor och ställa frågor. Men läsa bör man annars dör man.
Det tar fem minuter. Allt är tyst och lugnt. Det enda man hör är boksidorna som prasslar och hunden som snarkar en aning bredvid barnen i soffan. Och så 13-åringens målbrottsröst som säger:

”Mamma, om man håller handen på Vivi här, då känner man hennes hjärta rakt igenom”.

Gör något tillsammans med ditt barn

Det finns ingenting långtråkigt i att känna sin älsklingshunds hjärta i sin hand.
Men ibland måste man dra ner på tempot och volymen för att kunna höra och känna.

Jag har förresten märkt en annan grej. Om det här med ordet ”långtråkigt”. Det betyder inte samma sak för oss vuxna som för barn. När min åttaåring kommer och säger:

”Jag har långtråkigt”, då menar hon inte att hon har vuxenlångtråkigt. Hon menar att hon vill göra något tillsammans med mig, med en vuxen. Hon känner sig helt enkelt lite ensam med sig själv. Hon menar ensamtråkigt.
Då räcker det med att vi går ut med en promenad med hunden eller bara sätter oss och tittar in i en öppen brasa, så är hon fullt nöjd igen.

Så hittar du lugnet i din vardag

Jag gillar aktiviteter. Det vet ni. Inte minst för barnen. Men det måste finnas utrymme för spontanitet. Precis som vi vuxna behöver barn få slappa och ha tråkigt ibland. Det gör dem mer kreativa och nyfikna.

För att barnen ska hitta sina egna förmågor måste de få känna efter, välja själv, vila och fundera. Ge dem den gåvan.