Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Orolig man blir tröstad av kvinna Bild: Mostphotos

Därför är din oro bra för dig

Oväntade fördelarna med att vara en orolig själ

Får du ofta höra att du oroar dig alldeles för mycket? Kanske tycker dina nära och kära att du borde slappna av lite mer? Lyssna inte på dem, ny forskning visar att oro faktiskt kan vara bra för dig.

Publicerad 2017-05-18 | Vardagspuls

Att känna sig orolig är en del av livet, men alla människor oroar sig olika mycket. För en del handlar hela vardagen om att oroa sig för stort och smått medan andra rycker på axlarna åt det mesta. De flesta ser nog oro som något jobbigt och tidskrävande som mest har negativa effekter på livet, men det stämmer inte. 

Oro för motivationens skull

I en artikel skriven av bland andra psykologiprofessorn Kate Sweeney slår dom fast att oro har några definitiva fördelar. En av dem är att oron faktiskt kan få oss att bli mer motiverade och prestera bättre. Ju mer du oroar sig för ett dåligt resultat, desto mer anstränger du dig för att få ett bra. Ganska logiskt om du tänker efter! 

Vara beredd på det värsta

”Hoppas på det bästa, men förbered dig på det värsta” är ett uttryck du kanske har hört ibland, och enligt artikeln så är det faktiskt något som kan hjälpa dig. Om du är beredd på att det värsta kan hända så blir du extra glad om det inte händer, men också mer beredd om det värsta faktiskt skulle inträffa. 

Lagom är bäst

Såklart är det heller inte bra att oroa sig för mycket, en lagom mängd oro är det bästa. Enligt psykologiprofessorn Kate Sweeney finns det alltför många som oroar sig alldeles för lite. Speciellt när det kommer till vår hälsa och osunda vanor. I artikeln skriver hon:
– En sund mängd oro motiverar till ett hälsosamt beteende som att gå på läkarundersökningar eller använda solskydd.  

Här hittar du alla våra artiklar om oro och ångest