Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Många är rädda för clowner Bild: Pixabay

Därför är du så rädd för clowner

Barn kan vara extra känsliga

Är de goda eller onda? Ja, den frågan kan man verkligen ställa sig. Men varför är det så många som känner skräck och obehag inför clowner? Vi reder ut det här med clownskräck en gång för alla.

Publicerad 2017-10-30 | Vardagspuls

Filmerna och litteraturen är full av clowner. Är de inte ondskefulla, som Pennywise i Stephen Kings klassiker Det, så kan de vara vänliga och fumliga som Clownen Manne. Det är dock mardrömsclownerna som får oss att känna kalla kårar längs ryggraden. Hur kommer det sig egentligen att clowner är så skräckinjagande?

Psykologen Fredrik Sandin säger till tidningen Land att det snarare handlar om ett trauma än om populärkulturens påverkan på oss.

– Clownen är ju en påhittad karaktär med ett väldigt speciellt utseende. En människa som samtidigt skiljer sig från normen kring hur en människa ska se ut. Clowner har också ett fixerat ansiktsuttryck som inte går att läsa av, det kan framförallt vara svårt för barn, säger Fredrik Sandin till tidningen Land.

Fredrik Sandin poängterar att det inte är alla som är rädda för clowner och att clowner hos vissa snarare kan väcka ett intresse för vem som egentligen döljer sig där bakom masken.

Clownfobi – coulrofobi 

Man brukar prata om så kallad clownfobi, men faktum är att det egentligen rör sig om ett ångestsyndrom som kallas coulrofobi och som innebär att du har en sjuklig rädsla för clowner. Enligt tidningen Illustrerad vetenskap kan denna rädsla härledas till barndomen då barn är extra känsliga för välbekanta kroppar med underliga ansikten.

Coulrofobi kan uppstå om ett barn under upprepade gånger får negativa och obehagliga associationer till clowner.

Inte naturligt le hela tiden

En annan teori är att skräcken för clowner kan bottna i något som på psykologspråk kallas kognitiv dissonans, det vill säga att två tankar är i konflikt med varandra. Det som är både välbekant och obekant skapar helt enkelt rädsla hos oss. Å ena sidan blir vi rädda för det maskerade ansiktet och det ständiga leendet eftersom vi känner igen det glada ansiktsuttrycket, å andra sidan vet vi att det inte är normalt att gå runt och le för jämnan.

Clowner – oförutsägbara figurer

Kanske är det inte så konstigt att vi känner obehag inför att möta en clown. Clowner är som bekant maskerade och vi har ingen aning om vad en maskerad varelse är kapabel till. Ansiktet är ju den del av kroppen som signalerar vårt sinnestillstånd men med en mask för det blir det svårt att tyda vad personen bakom känner.

En annan teori är att clownen med sina vassa tänder och djurliknande ögon påminner oss om rovdjur. Ur ett revolutionärt perspektiv finns minnen av den tid när människan blev jagad av rovdjur kvar djupt inom oss menar forskarna.

Sjukhusclowner som sprider glädje

Huruvida barn är rädda för clowner eller inte varierar förstås från barn till barn. En stor studie, Space to care-studien, pekar på att barn inte tycker om clowner eller känner rädsla för dem, medan andra studier visar att barn blir friskare snabbare om de får träffa sjukhusclowner.

Källor: Dalarnas tidningar, Land, Illustrerad vetenskap, Metro