Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Gäng med mobiltelefoner Bild: Mostphotos

Därför blir vi mobilberoende

Ny avhandling ger förklaringen

Hur lång tid går det mellan gångerna du kollar på din mobiltelefon? För de flesta av oss är det nog inte speciellt länge, de flesta av oss är nog beroende av att ständigt hålla koll på mobilen. Nu ger en ny avhandling svaret på frågan varför vi blivit så mobilberoende.

Publicerad 2018-03-20 | Vardagspuls

Det finns många anledningar till att vi borde lägga lite mindre tid att kolla på mobiltelefonen. Det kommer ständigt rapporter hur det påverkar vår sömn, vårt intellekt och vår sociala samvaro med andra. Nyligen varnade även kiropraktorer i New York att många yngre får puckelrygg av att ständigt kolla ner i sina mobiltelefoner. Så varför slutar vi inte när vi vet att det inte är speciellt bra för oss? En ny avhandling kan ha förklaringen.

Behov av andra människor

Förklaringen sitter i vårt nedärvda beroende av att socialisera med andra människor. Samuel Veissière, forskarassistent på institutionen för psykatri och antropologi vid McGill University i Kanada och huvudförfattare till avhandlingen, menar att vi har ett behov av att bli sedda och se hur andra människor beter sig. Det skulle alltså vara anledningen till att vi fortsätter scrolla trots att SMS-tummen och nacken värker.

Belöningssystemet aktiveras

När vi använder telefonen för att vara sociala på ett eller annat vis får vi snabba kickar. Det är också det som är anledningen till att vi interagerar via mobiltelefoner istället för att träffa våra vänner ute i verkligheten.  

– Vi strävar efter enkelhet och minimal ansträngning, att lägga ner så lite kognitiv energi som möjligt. Det tar mindre energi att skriva än att prata, säger Samuel Veissière till Independent.

Enligt honom är människan förprogrammerad att välja de enklaste sätten att göra saker på.

– Vi försöker konstant att interagera med och jämföra oss med andra, vi är nyfikna på vad andra människor gör. Det här är inte något negativt. Det är ett djupt rotat, evolutionärt behov. Telefoner för oss inte antisociala, det är för att vi är hypersociala varelser som så gärna vill interagera som vi använder dem, säger Veissière.

Och även om mobilberoendet i sig inte gör någon skada så kan konsekvenser som sömnbrist eller ont i kroppen vara anledning nog att byta ut chattkonverstaionen till en promenad med ett trevligt samtal.

Källa: Hälsoliv, Independent, Frontiers in Psychology