Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

kvinna fryser Bild: Johnér

Därför fryser kvinnor mer än män

Underhudsfett, hormoner och muskelmassa

Nu är det bevisat. Kvinnor fryser generellt sett mer än män – och det har med underhudsfettet att göra. Något motsägelsefullt kan tyckas, men det innebär att det varma blodet som samlas kring organen när det blir lite kyligt då också hamnar längre ifrån huden som blir kallare.

Publicerad 2016-03-16 | Senast ändrad 2017-11-21 | anna@vardagspuls.se

Nej, det är inte du som kvinna som klagar mer än män. Det finns flera studier som visar på att kvinnor har kallare temperatur i huden än män.

Kvinnor har ju biologiskt sett mer underhudsfett än män – runt 10 procent mer. Och då kan man ju tro att det ska skydda mot kyla. Men faktum är att det är precis tvärtom. När vi fryser drar nämligen kärlen i huden ihop sig och mer blod forslas till våra vitala organ. Det betyder alltså att värmen koncentreras till de inre organen och det varma blodet hamnar djupare under huden vilket gör att den ytliga hudtemperaturen blir kallare och det tar längre tid att värma upp huden igen.

3 grader kallare

Enligt en studie som publicerats i medicinska tidskriften The Lancet är huden hos kvinnor generellt hela 3 grader kallare än mäns. Och eftersom vi registrerar kyla i huden, blir upplevelsen hos många kvinnor då att det är kallare berättar läkaren Mats Agnvall som studerat rapporten.

Men det handlar också om muskelmassa och hormoner berättar Mats Agnvall för tidskriften Aller. Eftersom män ofta har mer muskelmassa än kvinnor håller de sig också ofta varmare eftersom det alstras värme när musklerna används. 

Så nästa gång någon klagar på att du klagar över kylan – visa dem det här!

I D News video nedan förklaras fenomenet lite närmare.

MER:

Ofta kalla händer? Här är anledningen!

Fryser du utan egentlig anledning? Du kan lida av sköldkörtelrubbningar