Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Misofoni gör dig irriterad på smackande ljud Bild: Johnér

Därför stör du dig på andras tuggande

Forskarna har hittat en förklaring till din irritation

Får ljudet av en smackande mun dig att nästintill bli tokig? Då är du inte ensam. Förklaringen kallas misofoni, en neurologisk störning som gör dig extremt känslig för specifika ljud.

Publicerad 2017-02-06 | Senast ändrad 2018-06-05 | Vardagspuls

För somliga kan ljudet av någon annans mun som tuggar på ett äpple vara så irriterande att de känner stark avsky inför ljudet medan andra inte reagerar alls. Avvikelsen beror på en neurologisk störning i hjärnan som kallas misofoni och som innebär att den drabbade upplever stark irritation eller äckelkänslor inför specifika ljud.

Misofoni klassas inte som en medicinsk åkomma, något som en forskargrupp vid Newcastle University hoppas kunna ändra på. I en studie som publicerats i Current Biology visar forskarna att de lyckats hitta förändringar i hjärnans frontallob och intolerans hos vissa personer som utsätts för ”störande” ljud som till exempel högljutt tuggande.

Svettningar vanligt

Forskarna kunde se att personer med misofoni fick ökad hjärtfrekvens och svettningar.

– För många är det här glädjande nyheter eftersom vi för första gången kunnat se skillnader i hjärnans struktur och funktioner hos de som lider av misofoni, säger en av forskarna i ett pressmeddelande.

Människor som har misofoni är inte enbart känsliga mot smackande tuggljud. Man kan också känna avsky inför ljud som till exempel sörplande, snörvlande och högljudd andning.

Bara för att du är känslig mot ljud betyder det givetvis inte att du har diagnosen misofoni.

Källa: Time

Irriterad?
Stör du dig på andras smaskande?
0%
0%
0%
0%