Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

tiden går olika fort Bild: Johner

Forskare: Därför går tiden snabbare när vi blir äldre

Varje nytt år är mindre tid procentuellt sett

Upplever du också att tiden bara flyger iväg – och att det går allt snabbare ju äldre du blir? Då är du inte ensam. Men varför känns ett år som kortare för varje år som går? Lars Olsen, professor i Neurovetenskap förklarar.

Publicerad 2016-04-14 | Vardagspuls

Att tiden springer ifrån en känner nog de flesta av oss då och då – och kanske oftare ju äldre vi blir.

Som barn kan en timme kännas som en evighet, som vuxen kämpar man ofta mot klockan för att hinna med allt – och innan man hinner blinka har ett till år gått – rent metaforiskt naturligtvis. Men faktum är att många av oss upplever att tiden går snabbare för varje år.

En förklaring till det skulle enligt Lars Olson, som är professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet, kunna bero på att varje år vi adderar står för allt mindre tid procentuellt sett i jämförelse med hur många år vi levt.
– Därmed tillför varje nytt år allt mindre upplevelser och minnen i relation till det vi redan har upplevt, säger han till Metro.

Minnet spelar in

Men innebär det då att vi upplever mer som ung? Skulle inte det då betyda att det känns som att livet går långsammare på äldre dagar ju mindre saker man gör? Och betyder det då att vi behöver fylla vår tid med mer upplevelser för att få tiden att ”gå lite långsammare”? Enligt Lars Olsen låter det som en rimlig idé. Men han poängterar att det också har med vårt kort- och långtidsminne att göra.
– Som äldre har vi svårare att bilda varaktiga minnen, medan våra minnen från barn- och ungdomsåren sitter som berg, säger han till Metro och menar att det då upplevs som att det har hänt mindre på senare år eftersom vi inte kommer ihåg allt vi varit med om på senare tid.

Ytterligare en förklaring säger Lars Olsen är att det händer mer utvecklingsmässigt hos barn och unga. När vi väl vuxit upp kanske det inte sker så stora förändringar i livet säger han och ger ett exempel.
– Jag tänker på tidsmarkören barn, som man kanske träffar när de är små och sedan först många år senare. Själv har man varit vuxen hela tiden och kanske inte förändrats särskilt mycket, medan barnen har vuxit upp. Då upplever man att tiden har gått fortare än vad det faktiskt gjort.

MER:
Svårt att få tiden att räcka till? Läs det här!