Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Ledsen kvinna och sovande män Bild: Mostphotos

Därför mår kvinnor sämre än män

Forskningen visar på sämre hälsa för unga kvinnor

Unga kvinnors hälsa har blivit sämre sedan 1990 medan män i samma ålder mår bättre. Det visar forskning från Umeå Universitet och Region Norrbotten. Tuffare arbetsförhållanden och brist på jämställdhet har identifierats som två möjliga orsaker till utvecklingen.

Publicerad 2017-11-28 | Vardagspuls

På senare tid har kvinnors hälsa uppmärksammats på olika sätt. Både kampanjerna #metoo och SVT-programmet ”We can’t do it” vittnar på olika sätt om hur kvinnor mår i dagens samhälle. Nu visar en studie publicerad i tidskriften PLOS One på en nedgående hälsotrend bland unga vuxna kvinnor medan männen verkar må allt bättre.

– Ökad sjuklighet och sjukskrivning bland kvinnor har på senare år uppmärksammats i den allmänna debatten. Vår studie visar nu, för första gången, på motsvarade hälsotrender bland unga vuxna kvinnor, säger Annika Forssén, medförfattare av studien, som är distriktsläkare och forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin till forskning.se.

Den självskattade hälsan undersöktes

Forskarna har i studien gått igenom svar från 1 811 kvinnor och män i åldrarna 25–34 år under en period mellan 1990–2014.  I början av den undersökta perioden var det 8,5 procent av kvinnorna som självskattade sin hälsa som sämre än jämnåriga, 2014 var den siffan 20 procent. Andel män som självskattade sin hälsa som sämre gick tvärtemot ner. Deltagarna i studien fick också svara på andra frågor om sin levnadssituation och här visade båda könen missnöje med sin privatekonomi, ökade oroskänslor och också en ökad andel med fetma. 

Rätten till lika hälsa kräver ett omtag

Konsekvensen av den sämre självskattade hälsan innebär sannolikt ökad sjuklighet både kort- och långsiktigt, det enligt Göran Waller forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, distriktsläkare och medförfattare till artikeln.

– Resultatet visar att arbetet för jämställdhet och män och kvinnors rätt till lika hälsa kräver ett rejält omtag, säger han till forskning.se.

Forskarna har också identifierat ett antal möjliga orsaker både till den negativa hälsoutvecklingen bland kvinnor men också till den positiva bland män. 

Den positiva utvecklingen bland män kan bero på:

  • Att män, trots att de har en lägre utbildningsnivå, värderas högre än kvinnor på arbetsmarknaden.
  • Att ett delat ansvar för barn och hem är bra för mäns hälsa.
  • Att jämställdheten öppnar upp för mer variation i den så kallade mansrollen.

Den negativa utvecklingen bland kvinnor kan bero på:

  • Att det fortfarande finns en brist på jämställdhet i privatlivet.
  • Att det är tuffare arbetsföhållanden inom de kvinnodominerade som exempelvis vård och omsorgsyrken.
  • Att det existerar två motstridiga normsystem i samhället: jämställdhet och traditionella könsuppfattningen där kvinnor ska vara båda och klara allt.
  • Mäns våld mot kvinnor.

Källa: forskning.se