Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Lukten av din partners tröja kan få dig att känna dig mindre stressad Bild: Mostphotos

Därför ska du lukta på din partners tröja

Lukten av den du älskar kan få dig att stressa ner

Känner du dig stressad? Då föreslår vi att du luktar på din partners tröja. En ny studie visar nämligen att lukten av den vi har en kärleksrelation med kan minska våra stressnivåer.

Publicerad 2018-01-09 | Vardagspuls

En ny studie från USA visar att lukten av vår kärlekspartner kan få våra stressnivåer att sjunka.

I studien deltog 100 heterosexuella par. Kvinnan i relationen fick lukta på en tröja både innan och efter hon genomgått ett stresstest. Den tröja kvinnan fick lukta hade antingen burits av hennes partner, en främling eller ingen alls.

De kvinnor som fick lukta på sin partners tröja kände sig lugnare både före och efter stresstestet medan de kvinnor som fick lukta på en främlings tröja hade ökade stressnivåer.

Kritik mot studien

Johan Lundström, docent i experimentell psykologi vid Karolinska Institutet, förklarar att det kan hjälpa att vara i närheten av sin partner vid stress och att partnerns lukt är en viktig komponent. Johan Lundström är dock skeptisk till att forskarna i studien inte tagit hänsyn till hur testdeltagarnas förhållanden egentligen såg ut.

– Det finns ju de som har bra eller dåliga förhållanden. Har man lärt sig att associera sin partners lukt med stress, om men exempelvis håller på att separera så tror jag man får en motsats effekt, säger Johan Lundström till Sveriges Radio.

Källa: Sveriges Radio