Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Därför tycker vissa att ordvitsar är roliga – och andra att de är det tråkigaste som finns Bild: Most photos

Därför tycker vissa att ordvitsar är roliga – och andra att de är det tråkigaste som finns...

Tycker du att ordvitsar är roliga? Tycker din omgivning att du är tråkig som tycker det? Det kan vara för att deras hjärnhalvor är mindre sammankopplade, visar forskning.

Publicerad 2017-09-07 | Senast ändrad 2018-03-16 | Vardagspuls

”Om jag var tvungen att välja färg på min tv-tidning skulle jag ta-blå.”

Hur reagerar du på ovanstående vits? Blir du irriterad eller drar du lite på smilbanden? Din reaktion kan säga något om din hjärnas sammansättning, visar amerikansk forskning.

Eftersom både höger och vänster hjärnhalva måste arbeta för att du ska förstå en ordvits krävs det att kommunikationen mellan hjärnhalvorna fungerar bra för att du ska uppskatta skämtet. Att du tycker att ordvitsar är roliga kan därför ses som ett tecken på att kopplingen mellan höger och vänster hjärnhalva är stark hos dig. Och tvärtom – att den kopplingen är svagare hos de som hånar dig för din låga humor...

Hjärnhalvorna samarbetar

I en studie vid University of Windsor i Ontario, USA, fick frivilliga titta på ord som ingick i ordvitsar på omväxlande höger och vänster sida av synfältet. Genom att jämföra reaktionstiden kunde forskarna avgöra vilken hjärnhalva som är dominant hos studiedeltagaren.

Lori Buchanan kallar effekten av en lyckad ordvits för en "surprise reinterpretation", en överraskande omtolkning.

– I den vänstra hjärnhalvan finns språkcentrat, så det är den som förstår de flesta av de språkliga aspekterna i en ordvits. Den högra hjärnhalvan kommer in något senare för att reda ut ords dubbla betydelser – och det är då humor uppstår, förklarar Lori Buchanan, psykologiprofessor och en av de som genomfört studien.

Källa: Scientific American