Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Kvinna på en bänk som ser sig om Bild: Mostphotos

Därför uppstår en déjà-vu

Vetenskapliga förklaringen till fenomenet

Du vet känslan när det helt plötsligt känns som att livet går i repris? Som att du befunnit dig i exakt den här situationen tidigare? Det kan vara en lite obehaglig känsla – här förklarar vi varför du får en déjà-vu.

Publicerad 2017-06-14 | Senast ändrad 2018-02-12 | Vardagspuls

Du vet känslan när det helt plötsligt känns som att livet går i repris? Som att du befunnit dig i exakt den här situationen tidigare? Du kanske till och med känner det som att du läst den här texten förut… Och det har du faktiskt, i ingressen några rader här ovanför.
Men ibland så får man känslan av att man lever i en repris utan att det faktiskt hänt innan. Fenomenet har studerats sedan slutet på 1800-talet och man försökte göra kopplingar med déjà-vu och övernaturlighet, till exempel minnen från ett tidigare liv. 

En tillfällig minnesstörning

Forskarna är överens om att déjà-vu är en tillfällig minnesstörning. För att vi ska kunna förstå vår verklighet och bedöma vad som är nytt och vad vi känner igen nehöver vi såklart hjärnans hjälp. Den bedömningen görs av den parahoppocampala vindlingen som kopplar vidare den till andra delar av hjärnan som är viktiga för minnet. När vi upplever en déjà vu är det på grund av en störning i den kopplingen.

Tre möjliga förklaringar 

health.com har man listat tre möjliga förklaringar till varför den här störningen uppstår baserade på olika vetenskapliga teorier.

  1. Liknar en plats du tidigare varit på. En déjà-vu-upplevelse kan triggas när du befinner dig i en ny miljö som påminner om något du upplevt tidigare. Exempelvis om du kommer hem till någon för första gången och det är möblerat på ett liknande sätt som din mormors vardagsrum. Då forskare har testat den här teorin har man kommit fram till att det förmodligen finns en koppling mellan en déjà-vu och känslan av att något känns bekant. 
  2. Du reser mycket. Forskare har också kunnat se att personer som reser oftare drabbas av déjà-vu. Helt enkelt för att de har ett bredare spektrum av upplevelser att känna igen sig i än de som inte rest mycket. Detsamma gäller personer som kommer ihåg sina drömmar, de har också oftare känslan av déjà-vu.
  3. En sjukdom i hjärnan. Den tredje anledningen är också den minst vanliga och det är att det beror på någon sjukdom. Déjà-vu kan förekomma i samband med olika sjukdomar som till exempel epilepsi, depression och schizofreni. Det här är dock ovanligt, för de allra flesta är déjà-vu ofarligt.

Källa: Health.com, Forskning och Framsteg