Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Vardagspuls lyckoexpert Tina Löfström tipsar om att sprida glädje genom små enkla medel Bild: Pixabay, privat.

Det är de små gesterna som sprider glädje

”Så skapar du lycka hos dig själv och andra”

Att höra om andras fina gester mot medmänniskor är nästintill lika värmande som att uppleva dem själv, skriver Vardagspuls lyckoexpert Tina Löfström. En liten vänlig gest kan göra så mycket.

Publicerad 2016-11-03 | Tina Löfström

En vän till mig gjorde en så oerhört fin gest till sina kollegor, när hon slutade på sitt tidigare jobb. När hon berättade om denna händelse blev jag så inspirerad. Att höra om andras fina gester mot medmänniskor är nästintill lika värmande som att uppleva dem själv.

Det hon gjorde var att hon satte sig ned och skrev en liten lapp till var och en av sina kollegor, med en personlig hälsning om vad hon var tacksam för hos varje person. Dessa delade hon sedan ut i allas postfack. Alla fick sin lapp som en liten överraskning och effekten var enorm. Alla blev oerhört glada och tacksamma. En liten vänlig gest växte sig enorm när effekterna tog fart och ett helt kontor blommade upp, tack vare små, personliga post-it-lappar.

För att uppnå lycka i sitt eget liv behöver vi skapa lycka hos andra. Och det enklaste sättet att göra det på är att i så stor mån som möjligt hjälpa, göra gott och värna om våra medmänniskor. Om vi strävar efter att göra gott mot andra värmer vi inte bara mottagaren, utan vi inspirerar vår omvärld och godheten sprider sig.

Att göra det smått, göra det regelbundet och göra det för att sprida glädje – det är mitt tips denna vecka!