Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

mobiler i skolan Bild: Johnér

Elever störs av sin egen mobil – på lektionstid

Skolverket: ”Oroande”

Chattar, sms, spel och sociala medier. Våra mobiltelefoner har mycket att erbjuda oss vare sig vi vill det eller inte. Men en ny rapport från Skolverket visar att en stor del av landets gymnasielever blir störda av sin egen användning av mobiltelefoner under lektionstid.

Publicerad 2016-04-06 | erika@vardagspuls.se
 

Hur mycket är det okej för barnen att stirra på skärmar? Och hur ska man sätta gränser? I Vardagspuls den 16 mars svarar psykoterapeut Louise Hallin på frågor och ger råd kring skärmtid och familjeliv. 

Den nya rapporten från Skolverket visar att nästan tre av tio gymnasieelever, 28 procent, dagligen blir störda i sitt skolarbete för att de skickar sms och använder sociala medier på mobilen. Det rapporterar SVT Nyheter. Men det är inte bara den elev som själv använder sin mobiltelefon som störs. Även bänkkamraten bredvid blir påverkad. Hela 16 procent av eleverna i undersökningen uppger att de störs av andras mobilanvändande.

Katarina Lycken Rüter som jobbar som undervisningsråd på Skolverket tycker att resultaten är oroande.

– Allt som stör är negativt och det som störs är lärandet. Det är viktigt att eleverna får stora och goda möjligheter för bra lärande, säger Katarina Lycken Rüter till SVT Nyheter.

Även lärarna blir påverkade 

Även yngre elever störs av det egna användandet av sms och sociala medier under lektionstid. Undersökningen visar att 14 procent av högstadieeleverna i årskurs 7-9 störs medan 12 procent uppger att de störs av andras användning. Även lärare blir drabbade. Sju av tio gymnasielärare menar att arbetet i klassrummet blir lidande på grund av sms, spel, chattar och spel.

Ny plan för digitala medier i skolan

Med anledning av att den nya undersökningen har Skolverket tagit fram en ny nationell strategi för hur skolor kan arbeta med digitala medier. Skolverket föreslår bland annat att undervisningen ska planeras på ett sätt så att de digitala verktygen inte stör undervisningen och att den digitala kompetensen hos lärare ska ökas.

Hur mycket är det okej för barnen att stirra på skärmar? Och hur ska man sätta gränser? Vardagspuls psykoterapeut Louise Hallin svarar på frågor och ger råd kring skärmtid och familjeliv.