Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Erik Fernholm tipsar om lycka i Vardagspuls Bild: Erik Fernholm

Eriks fem tips för lycka

Tänk efter ordentligt – när mår du som allra bäst?

Erik Fernholm är lyckoforskare och vet vad de allra flesta av oss behöver för att må bra. Här ger han sin fem bästa tips för inre hälsa och ett lyckligare liv.

Publicerad 2015-02-27 | Vardagspuls


1. 
Syna dina mål – och din tid

Gemene man och kvinna har inte blivit lyckligare på 50 år men konsumerar 3 gånger så mycket prylar. Vi lever i det mest effektiva samhället någonsin men med de mest stressade människorna. För att bryta trenden påbörja din egna lyckoforskning: när mår du som bäst och när som sämst? Vad påverkar dig, egentligen? Är det status, stålar och saker eller kanske att bli störst, snabbast och snyggast? Sannolikt hittar du andra svar. Lägg sedan din tid på de sakerna du finner och släpp dem aldrig. 

2. Människorna är det som räknas

Inget är så frustrerande som andra människor. Men, inget är heller så givande. När det gäller goda relationer sluta fokusera på att göra intryck och skapa istället rum för uttryck. För dig själv och för andra. Utforska hur öppen och ärlig du vågar vara och skapa äventyr och upplevelser med de du uppskattar. Ett enkelt forskningstips är att skriva ner de de tio viktigaste människorna i ditt liv. Sätt listan där du kan se den och gör något varje vecka för att lyfta relationerna.


3. Ta inte din tid för given

Man lever i snitt 29 000 dagar i Sverige och i dag är en av dem. När vi inser att våra dagar är begränsade verkar människor bli lyckligare. Tre nya studier visar att folk är lyckligast på ålderns höst – en av anledningarna är att de inser att tiden är värdefull och följden blir att de fokuserar på det som egentligen är viktigt för dem. Vänta inte till slutet av dina 29 000 dagar utan få dem att räknas idag. Forskningstips: skriv ner de saker du värderar i livet och se till att prioritera dem i vardagen. 


4. Fundera på hur du ser på livet

Det må låta enkelt att prata om ens ’inställning’ men forskning visar att det påverkar ditt välmående och till och med din livslängd. Oavsett om du ser livet som en kamp, ett äventyr eller en lekplats så kommer du känna att du har rätt och leva därefter. Så välj livssyn med varsamhet. Forskningstips: försök att träna på din optimism, vad du kan lära sig från motgångarna i livet och hur du kan förlåta dig själv och andra.


5. Bli kompis med dina känslor 

Vi svenskar har blivit allt sämre på att hantera känslor, speciellt negativa. Vi är numera de mest konflikträdda och mest godisätande människorna i världen. De människor som lär sig hantera mycket känslor utan att agera undvikande mår bättre, är mer långsiktiga, mindre överviktiga och mer empatiska mot andra (de är till och med mindre rasistiska). Forskningstips: Utmana dig själv genom vara mer accepterande mot dina och andras känslor och utmana dig i att vara kvar i negativa känslor utan att fly. Se hur mycket känslor du kan uppleva!