Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

ensamt barn expertråd Bild: Johnér Bildbyrå

När ditt barn saknar kompisar – så gör du

Psykoterapeuten: Så hanterar du svåra ensamheten

Ensam och ledsen. 
Hur kan man som förälder hjälpa till när barnet saknar kompisar?
Legitimerade psykoterapeuten och familjerådgivaren Caroline Stenqvist ger tips och råd.

Publicerad 2015-04-15 | Senast ändrad 2018-08-17 | Vardagspuls

Barn i förskoleåldern

”Här behöver du ha ett samarbete med personalen. Ta en eftermiddag och var med på förskolan, bilda dig en uppfattning om hur ditt barn interagerar med andra barn. Man kan aldrig tvinga barn att leka med varandra, men du kan hjälpa ditt barn lite på traven, hitta på små roliga saker att göra och uppmuntra honom eller henne att bjuda in till lek.”

Barn i skolåldern

”Viktigast är att du har en bra kontakt med ditt barn. Prata med varandra ofta och mycket, fråga hur det är i skolan. Många barn har svårt att hantera när de känner sig utanför, och reagerar genom att bråka eller dra sig undan ännu mer. Ett bra sätt att bryta ensamheten kan vara att hitta en aktivitet som bygger upp barnets självförtroende tillsammans med andra. Ditt barn kanske inte har så lätt för att prata och vara social, men på fotbollsplanen kan han eller hon lära sig att samarbeta med andra och utveckla sina talanger. Att hitta likasinnade är en jättebra grund för vänskap. Finns det ett naturintresse så kan det få blomma ut tillsammans med nya bekantskaper hos scouterna, och så vidare.”

Barn i tonåren

”Om du som förälder ”lägger dig i” för mycket och försöker styra så kan det finnas en risk att din tonåring i stället drar sig undan. Tonåringen behöver få forma sin egen personlighet och hitta sin egen väg, men även där behövs trygghet, stöd och uppmuntran. Prata ofta och mycket med varandra. Ibland kan det också vara till hjälp att hitta en annan vuxen att prata med, vissa har enklare för det än att prata med just föräldern. Den där andra vuxna kan vara en kompis förälder, en fritidspedagog eller en expert, som en terapeut. Du kan också behöva sätta en del gränser för din tonårings isolering. I dag är det många tonåringar som sitter i timtal framför datorn och spelar. Det är inte fel, men här kan ni behöva komma överens om skärmtiden, ett tidskontrakt som ni båda är överens om."