Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Forskning visar: Det här stör mest på arbetsplatsen Bild: Most photos

Forskning visar: Det här stör mest på jobbet

Bakgrundsprat på arbetsplatser är ännu mer störande än vad vi tidigare trott. Som mest störande är det när några få pratar och orden kan uppfattas tydligt. Det visar en avhandling vid Högskolan i Gävle.

Publicerad 2018-04-06 | Vardagspuls

Obekväma stolar, smutsiga microvågsugnar och äckliga toaletter. Det kan finnas många störningsmoment på en arbetsplats. Men det finns ett sådant som är värre än alla andra: bakgrundspratet.

En avhandling om arbetsmiljöpsykologi från Högskolan i Gävle visar att bakgrundspratet är ännu mer störande än vad man tidigare trott. Dessutom visar forskningen att det mest störande bakgrundspratet inte är det där många deltar – utan när bara ett par eller några få personer pratar.

Förståelsen avgörande

Marijke Keus van de Poll är den forskare inom miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle som har skrivit avhandlingen. Hon menar att det mest avgörande för hur störande ett bakgrundsprat upplevs är hur mycket man förstår av det som sägs.

– Om man inte förstår någonting, om många människor pratar samtidigt så att det bara blir babbel, då störs man inte lika mycket som när det bara är en eller några få personer som pratar. Det går inte att helt koppla bort bakgrundspratet, ljuden kommer in i hjärnan även om man försöker ignorera dem, säger Marijke Keus van de Poll till Forskning.se.

Studien har fokuserat på vad som händer när människor sitter och skriver samtidigt som de utsätts för bakgrundsprat. När hjärnan uppfattar meningar och ord dras uppmärksamheten iväg samtidigt som två processer krockar: språket du skriver och språket du hör. Mest störande är bakgrundspratet när det handlar om något som försökpersonen tycker är intressant, något avvikande eller när personen hör sitt eget namn i pratet.

Kan maskeras med babbel

Det har visat sig att det går att maskera bakgrundspratet med andra ljud, som brus, ljud av vågor och ett babbel eler sorl som inte går att urskilja. Något oväntat var ljudet av babbel det mest effektiva. Lite bakgrundsprat maskeras alltså bäst med mer bakgrundsprat.

– Om man bara hörde en massa babbelljud så presterade man lika bra som i tystnad, säger Marijke Keus van de Poll.

Men trots att det går att stänga ute störande ljud med andra ljud så är tystnad ändå bäst i det långa loppet. Därför är det viktigt att det finns tysta rum i alla öppna kontorslandskap, menar hon.

– Jag ser inte användning av maskeringsljud som någon optimal lösning på ljudproblematiken i till exempel öppna kontorlandskap, eftersom jag tror att människor blir utmattade av det på längre sikt.

Källa: Forskning.se