Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Leva länge Bild: Johnér

Han kan bli 200 år gammal

Dagens småbarn kan se fram emot ett superlångt liv

En del av dagens nyfödda kommer att blir 200 år gamla. 
Det spår den amerikanska demografen James Vaupel.
Inom svensk forskning är man mer tveksam, men en bra bit över 100 år – ja, det är helt rimligt.

Publicerad 2015-02-10 | Vardagspuls

Det är i en intervju på Göteborgs Universitets egen sajt som Ingmar Skoog ger sin syn på framtidens åldrande.  Skoog leder ett forskningscentrum vid Göteborgs Universitet – världsledande inom äldreforskning. Skoog deltog t ex vid 2014 års Nobel Week Dialogue som en av experterna inom ämnet.

Extrem hälsoförbättring

I Sverige har man forskat på äldre födda 1901-1902 respektive 1930, och utvecklingen är slående:
– Hälsan hos den nya gruppen hade förbättrats så enormt att vi först trodde att något var fel, säger Ingmar Skoog till GU Journalen. Men vi måste komma ihåg att den första studien utfördes på personer som växt upp när Sverige närmast var ett u-land då det exempelvis fortfarande förekom svält.

Tre råd för en bättre hälsa

Så när Sverige har förändrats, har också människors hälsa blivit bättre. Men Ingmar framhåller också vikten av att ta hand om sig själv. Och det handlar mycket om sunt förnuft i tre enkla punkter:

1. Ät nyttigt, fet fisk och mycket grönsaker
2. Motionera både kroppen och hjärnan
3. Skapa sociala relationer med andra människor

Diskuterades på Nobel Week Dialogue

Nobel Week Dialogue 2014 ägnades åt samtal om just åldrandet.
Här kan du se höjdpunkterna från veckans diskussioner.
Mer om programmet och deltagarna.