Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Forskning visar det kan ta i genomsnitt 66 dagar att lära sig en ny vana Bild: Mostphotos

Ge dig själv ett nyårslöfte redan i dag

Så lång tid tar det att lära sig en ny vana

Satsar du på nyårslöften inför nästa år? Varför inte börja sätta upp dina löften redan nu? Det tar nämligen ett tag innan den nya vanan sätter sig.

Publicerad 2017-11-17 | Vardagspuls

De flesta av oss sätter upp nyårslöften. I många fall handlar det om att börja leva sundare och träna mer. De flesta av oss har nog också brutit våra nyårslöften, kanske för att de varit för svåruppnåeliga eller för att vi helt enkelt inte orkat hålla fast vid den nya vana det innebär. 

Oavsett vad löftet handlar om kan det ta ett bra tag innan våra nya vanor blir till en rutin. Enligt några forskare till en studie som publicerades i European Journal of Social Psychology 2009 tar det i genomsnitt 66 dagar för människan att lära sig en ny vana oavsett om det handlar om att börja träna, äta en frukt varje dag eller vad det nu kan vara.

Vissa personer behövde så lite som 18 dagar på sig för att lära sig den nya vanan medan andra behövde 245 dagar på sig. För en liten klick människor som deltog i studien var det dock totalt omöjligt att skapa sig nya vanor.

 

Ge dig själv belöning

Forskarna kunde också konstatera att det där med att man måste börja om från början om man missar en dag är en myt. En dag eller hit gör faktiskt ingen skillnad och den missade dagen kan snarare funka som en drivkraft.

Har du svårt att hålla dina löften? Använd dig av någon typ av trigger. Varför inte lägga fram träningskläderna intill sängen på morgonen så att de är det första du ser?

Kom ihåg att unna dig något efter din prestation. Kanske något gott att smaska på eller en bra bok. Då blir det förmodligen enklare att bibehålla dina rutiner framöver.

Enkät!
Tänker du avge något nyårslöfte i år?
0%
0%
0%
0%