Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Kaffe blir upphällt i en kopp från en kaffekanna Bild: Mostphotos

Glöm inte fredagsfikan!

Psykologen: ”Det är viktigt att fira lite!”

Har ni fredagsfika på din arbetsplats? Om ni inte har det borde du med en gång ta ett snack med chefen och se till att ni börjar med det. Fredagsfika kan nämligen göra att vi presterar bättre på jobbet.

Publicerad 2017-03-24 | Senast ändrad 2017-11-24 | Vardagspuls

Äntligen fredag! På många arbetsplatser firar man det med att samlas i köket och tillsammans ta en fredagsfika. En fika tillsammans med jobbarkompisarna är inte bara trevligt för att det är gott med kaffe och kaka utan har även andra positiva effekter. Det säger psykologen och psykoterapeuten Mattias Lindberg i en intervju med Metrojobb.
– En fikarast i allmänhet är väldigt och fredagsfikan i synnerhet för det är något återkommande att länga till, säger Mattias Lindberg.

Vi jobbar mycket ensamma

Ett viktigt inslag på fredagsfikan är att man pratar om något annat än jobbet. I dag jobbar vi mycket individuellt och då blir det sociala utbytet med kollegorna ännu viktigare, det hjälper till att skapa en samhörighet på arbetsplatsen.
– Fredagsfikan är Sveriges svar på ”casual Friday”, man avvecklar arbetsveckan. Man firar att det är helg, säger Mattias Lindberg till Metrojobb.

Viktigt att fylla på med ny energi

För att prestera bra på arbetet är det viktigt att regelbundet ta små pauser och fylla på med ny energi. Att veta att man snart får en paus där man gör något helt annat gör oss också glada och förväntansfulla enligt Mattias Lindberg.
– Det behövs något där vi kan komma bort från de strukturer som styr arbetet, säger han i intervjun med Metrojobb.
Så om du inte redan har gjort det: gå ut i köket och sätt på kaffet och säg till kollegorna att det är dags för en fredagsfika!