Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hälsoapparna riskerar att försämra din hälsa Bild: Johnér

Hälsoappen riskerar att göra dig sjuk

Här är varningssignalerna du ska ta på allvar

Hälsoapparna och aktivitetsarmbanden gör att vi rör på oss mer och sitter stilla mindre. Men självmätningen kan också gå till överdrift – och göra att vi mår sämre.
– Det finns en risk att människor blir neurotiska och bara lever för värden i en app istället för andra värden i livet, säger Kjell Asplund, ordförande för Statens medicintekniska råd.

Publicerad 2016-10-05 | Senast ändrad 2017-05-15 | Vardagspuls

För ett halvår sedan fanns det över 140 000 hälsoappar på marknaden. Och de ges ut i en ständigt ökande takt. Gemensamt för många av dem är att de hjälper oss att mäta våra kroppar på olika sätt, från BMI till rörelser i sömnen till vilopuls. Dessutom har aktivitetsarmbandet, som blev Årets julklapp år 2014, hittat till allt fler handleder.

Tanken är förstås god: med mer data om våra kroppar och vår hälsa kan vi utifrån den göra de förändringar i livsstilen som krävs för att må bättre. Till exempel rör vi redan på oss mer och sitter stilla mindre, till viss del tack vare apparna och armbanden.

– Det har inte gjorts några långsiktiga studier men vi kan tydligt se att appar och aktivitetsarmband kan stimulera till ökad fysisk aktivitet de första månaderna. I genomsnitt minskar stillasittandet med mellan 20 och 30 minuter per dag för användaren, säger Kjell Asplund, ordförande för Statens medicintekniska råd, och fortsätter.

– Det kan finnas mycket gynsamma effekter i belöningssytsem som att ett armband applåderar efter att man gått 10 000 steg till exempel. Eller med en innovation som appen Pokémon Go som jag tror har haft en god effekt på folkhälsan.

Passar inte alla

Kjell Asplund leder just nu en studie kring egenmätning med inriktning mot sjukvården. Bland annat ställs frågor som vilket ansvar appmakarna har, vilka parter som ska få tillgång till datan och vilket ansvar sjukvården har, förutom vilken effekt den ökade egenmätningen med hjälp av appar och aktivitetsarmband har på oss användare. Enligt Kjell Asplund finns det mycket kvar att utreda kring ämnet.

– Ju mer vi mäter desto fler larm om avvikelser kommer det, det är oundvikligt. På samma sätt som du hör av dig till vården vid bröstsmärtor kan du göra det för att du ser en avvikelse i din hälsodata, till exempel pulsen. Vem har ansvar att ta hand om alla dessa larm? Är det bara sjukvården?

Enligt Kjell Asplund finns det risk att människor blir besatta av sina hälsodata och blir narcissistiska, helt upptagna av den egna kroppen. Andra blir neurotiska och lever bara för nästa mätvärde. De som anorexi riskerar att förstärka sitt destruktiva beteende.

– Vi kan se att vissa stirrar på värdena i en app istället för att leva för andra värden i livet. Om du är ängsligt eller oroligt lagd är det viktigt att vara observant på riskerna. Egenmätning är inte någonting som passar alla, säger Kjell Asplund.

Varningssignaler

Hur kan man veta om hälsoappen eller aktivitetsarmbandet är skadligt för dig? Enligt Kjell Asplund finns det några varningstecken som man ska vara särskilt uppmärksam på.

  • Du känner dig orolig och känner en ökad oro när du går in för att se din hälsodata.
  • Du fokuserar mer på de negativa värdena än på de positiva. Till exempel att du inte gått tillräckligt många trappor en dag.
  • Du oroar dig när du ska sova för vilka värden du ska ha när du vaknar morgonen efter.